Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Jobs en carriere

Beroepsmogelijkheden

Een fiscaal expert met ambitie heeft niet alleen de garantie op een zeer mooie carrière, hij of zij kan dikwijls kiezen uit een pallet aan relevante mogelijkheden. Ook de jobinvulling is de dag van vandaag een fantastische uitdaging.
Om te beginnen kan je met je diploma Toegepaste Fiscaliteit carrière maken als werknemer bij accountantskantoren, boekhoudkantoren, belastingadvieskantoren, bij bedrijfsrevisoren en auditkantoren, banken, verzekeraars, grote ondernemingen, advocatenbureaus, notarissen, KMO's, ontwikkelaars van fiscale- en accountancy software etc...
Er bestaan in de praktijk veel verschillende benamingen voor dat soort  functies: bedrijfsfiscalist, financieel planner, belastingconsulent , belastingadviseur , fiscaal stafmedewerker , tax expert enzovoort.


Ook bij de overheid, denk aan ministeries, gemeenten, provincies etc., heb je heel wat carrièrekansen in functies zoals belastingcontroleur, fiscaal dossierbeheerder, medewerker belastingadministratie of expert bij de gerechtelijke politie.

Als afgestudeerde in de Toegepaste fiscaliteit kan je natuurlijk ook altijd als zelfstandige aan de slag. Eenmaal je de vereiste toelatingsformaliteiten hebt vervuld als boekhouder-fiscalist (lid van het BIBF) of belastingconsulent (lid van het IAB) ligt de weg voor jou open.

 

EXTRA TROEF : Vrijstellingen IAB

Met je diploma krijg jevrijstelling voor alle fiscale materies uit het toelatingsexamen tot de stage.

Studenten die succesvol de opleiding beëindigen ontvangen het diploma Bachelor Toegepaste Fiscaliteit. Dit diploma komt in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen voor het toelatingsexamen tot de stage van Accountant of Belastingconsulent (IAB).

Deze vrijstellingen zijn: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting op de toegevoegde waarde, beginselen van registratie- en successierechten, beginselen van regionale en lokale belastingen, beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht, fiscale procedure en vennootschapsrecht.

Meer info op de website van het IAB.

Taken

Als afgestudeerde Toegepaste Fiscaliteit zal je in je werkomgeving de volgende taken en deeltaken moeten kunnen uitvoeren:

Opstellen van fiscale aangiften

 • Documenten rangschikken en controleren en de benodigde (financiële) informatie verzamelen en structureren
 • Vanuit de boekhoudkundige winst het belastbaar resultaat en de uiteindelijk verschuldigde belastingen berekenen
 • Fiscale winstberekening opstellen als basis voor de aangifte
 • Op een correcte manier de belastingaangiften invullen en beoordelen volgens de geldende fiscale normen en regelgeving (inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW, lokale, regionale en internationale belastingen; douane en accijnzen, registratie- en successierechten)
 • Vanuit de belastingaangiften de  juridische en fiscale problematiek signaleren

Controle

 • Controleren van documenten op juistheid en volledigheid
 • Analyseren van de rekeningen van een onderneming en beoordelen vanuit de fiscale optiek zodat men de onderneming fiscaal goed kan begeleiden bij het inrichten van de administratie en de uitvoering van een effectieve fiscale controle
 • Beoordelen van door de klant opgestelde belastingaangiftes, zodat voor de klant een correcte en volledige belastingaangifte kan worden ingediend
 • Finaal controleren op de kwaliteit van de uitgaande aangiftes
 • Controleren van de belastingaanslagen
 • Fiscale controle

Informeren en adviseren

 • Klanten begeleiden en informeren bij het maken van hun belastingaangiftes
 • Klanten op basis van relevante actuele fiscale nieuwsbronnen en jurisprudentie informeren over hun fiscale positie;
 • Vertalen van actualiteiten naar de klanten
 • Onderkennen van de behoefte aan fiscale adviezen
 • Verzorgen van belastingadviezen zowel voor particulieren als voor ondernemingen op vlak van bijvoorbeeld:
 • De jaarlijkse aangifte in de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners (voor buitenlandse belastingplichtigen)
 • Invullen en indienen van de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting of de belasting van niet-inwoners
 • Financiële planning (inkomens-, vermogens- en estateplanning)
 • Keuze naar rechtsvorm toe, veranderen van rechtsvorm, formaliteiten
 • Overnames, liquidaties, reorganisaties en herstructureringen van ondernemingen
 • Bedrijfsopvolging
 • Pensioenen
 • Alternatieve beloningsvormen en andere aspecten van employee benefits
 • Sparen en beleggen
 • Opstarten van een activiteit als zelfstandige
 • Fiscale aspecten verbonden aan de immigratie naar of de emigratie uit België
 • Successieplanning (schenkings en successierechten), ook in een internationale context
 • BTW
 • Douane en accijnzen
 • Transacties met het buitenland en fiscale complicaties
 • Beantwoorden van vragen om inlichtingen, kennisgevingen van aanslagen van ambtswege, correctieopgaven en dergelijke meer van een fiscale administratie
 • Vakkundig ondersteunen van beleidsbeslissingen
 • Fiscale optimalisatie
 • Aansturen en ondersteunen van de implementatie van nieuwe technologieën en software
 • Onderzoek in het domein van de fiscaliteit
 • Schrijven van fiscale publicaties
 • Voorbereiden en geven van lessen

Klanten  vertegenwoordigen op fiscaal vlak

 • Verzamelen en structuren van gegevens om bezwaar-en beroepsschriften op te stellen
 • Voorbereiden, schrijven en indienen van bezwaar-en beroepsschriften
 • Voorbereiden van en aanwezig zijn bij fiscale controles
 • Voorbereiden van conclusies voor een fiscale rechtbank, in samenwerking met een advocaat
 • Overleg voeren met de belastingadministratie, opstellen en aanvragen van fiscale rulings
 • Juridische procedures uitvoeren en daarbij de fiscale belangen van de cliënt behartigen

Onderhouden van contacten

 • Veelvuldige contacten onderhouden met interne en externe relaties: opdrachtgever, werkgever, klanten en potentiële klanten, overheidsinstanties en dienstverleners uit andere disciplines (zoals banken, verzekeringsinstellingen, notarissen, juristen, informatici, beroepsorganisaties, beroepsinstituten,...).