Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

MECHANISATIE EN AUTOMATISERING

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Mechanisatie en automatisering: HOGENT trekt de kaart van precisielandbouw

De landbouwsector is een ondernemende, innoverende en snel evoluerende sector en vraagt van toekomstige landbouwprofessionals heel wat. Precisielandbouw is niet meer weg te denken in de moderne landbouw en dus ook niet in je opleiding. Bij precisielandbouw wordt er data verzameld via slimme technologieën en software (bv. GPS, sensoren enz.) om de landbouwer te ondersteunen bij het maken van bedrijfsbeslissingen en het nauwkeurig behandelen van gewassen en vee. Vanaf het begin word je ondergedompeld in mechanisatie, automatisering en daarop voortbouwend precisielandbouw. We hebben dit jaar een grondige update van de vakken over mechanisatie en automatisering doorgevoerd:

De basis

In het eerste jaar maak je kennis met de basis van landbouwmechanisatie met onder meer elektriciteit, pompen, het zaaiklaar leggen van de bodem enz. Bij de inleidende vakken over plantaardige productie en plantenbescherming worden systematisch de mogelijkheden van precisielandbouw behandeld. 

De trekkers, plant-, zaai- en oogstmachines met hun intelligente sensoren komen uitgebreid aan bod in het tweede jaar.

De verdieping

In het derde jaar wordt vervolgens dieper ingegaan op precisielandbouw in zowel de plantenteelt (bv. smart farming via GPS) als in de veeteelt (bv. precision livestock farming). Smart farming via GPS kan ingezet worden om teelttechnische beslissingen te nemen zoals aanpassingen van de zaaidichtheid, plaatsspecifieke bemesting of gewasbescherming enz. Precision lifestock farming wordt dan weer gebruikt om de dierlijke productie te optimaliseren. De verzamelde informatie ondersteunt de landbouwer om het bedrijf aan te sturen of de dieren te behandelen.

Praktijkdagen

Het doel is om jou onder te dompelen in deze innovatieve materie. Daarvoor worden er naast de theorielessen ook praktijkdagen ingericht. Op onze proefhoeve in Bottelare zijn de nieuwste tools zoals GPS-trekkers, handheld GPS-toestellen en zaaimachines op GPS aanwezig. Daarnaast kan je je verder verdiepen in deze materie via interessante stageplaatsen en bachelorproef.