Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PERMANENTE VORMING PROEFDIERKUNDE

Afbeelding Permanente vorming proefdierkunde

Het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 reguleert de opleiding van personen die dierproeven uitvoeren, eraan meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren. De Dienst Dierenwelzijn (Federale Overheidsdienst  Leefmilieu, Natuur en Energie) heeft de navorming proefdierkunde erkend als een geldige opleiding voor personen die actief meewerken aan op dieren uitgevoerde proeven (Art. 32 § 3 en bijlage 10 van KB). Deze navorming wordt georganiseerd door de afstudeerrichting dierenzorg van de opleiding agro- en biotechnologie van HOGENT.

Met deze opleiding wordt een getuigschrift proefdierkunde voor biotechnici Categorie B verkregen, vereist voor iedereen die actief aan dierproeven meewerkt.

Leerinhoud
  • Wetgeving en proefdierbeleid in functie van de 3 V's (vervangen, verminderen, verfijnen).
  • Anatomie, fysiologie, voortplanting van de verschillende gebruikte diersoorten.
  • Genetica en fokmethoden.
  • Welzijn, anesthesie, pijnbestrijding, humane eindpunten en euthanasie.
  • Bioveiligheid en afvalbeleid.
  • Huisvesting, verzorging, voeding, hygiëne en rassen voor de verschillende diersoorten.
  • Onderzoeks- en operatietechnieken (basis).
  • Ziekten per diersoort.

Deze permanente vorming is toegankelijk voor personen die relevante, aantoonbare beroepservaring hebben of houder zijn van een diploma secundair onderwijs. Kandidaat-deelnemers, die willen inschrijven op basis van relevante aantoonbare beroepservaring, dienen een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de studietrajectbegeleider. Bachelors in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg, zien de inhoud van deze navorming tijdens hun opleiding.

Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar 2019-2020 bedraagt € 290. Met vragen over tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet, loopbaanonderbreking, Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, andere financiële ondersteuning, ... kan je terecht bij:

STUVO

Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
09 243 37 38
zorg@hogent.be

Verwacht je aan ongeveer 28 uren hoorcollege (een halve dag per week) en 12 uren practica verspreid over 12 lesweken. Je hebt les van eind september tot vlak voor de kerstvakantie. Het examen vindt plaats in januari of februari. Het volledige rooster ontvang je na inschrijving. Tijdens de vakantieperiodes en op feestdagen is er geen les.

De permanente vorming proefdierkunde wordt verzorgd door prof. dr. K. Hermans van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent)

Na het succesvol afleggen van het examen wordt een getuigschrift proefdierkunde voor biotechnici categorie B uitgereikt.

Contact

Campus Melle

Brusselsesteenweg 161
9090 Melle
09 243 28 00
gelijkvloers

Contactpersonen:
Martine Verachten
Tineke Van Durm