Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PERMANENTE VORMING PROEFDIERKUNDE

Afbeelding Permanente vorming proefdierkunde

Het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 reguleert de opleiding van personen die dierproeven uitvoeren, eraan meewerken of instaan voor de verzorging van proefdieren. De Dienst Dierenwelzijn (Federale Overheidsdienst  Leefmilieu, Natuur en Energie) heeft de navorming proefdierkunde erkend als een geldige opleiding voor personen die actief meewerken aan op dieren uitgevoerde proeven (Art. 32 § 3 en bijlage 10 van KB). Deze navorming wordt georganiseerd door de afstudeerrichting dierenzorg van de opleiding agro- en biotechnologie van HoGent.

Met deze opleiding wordt een getuigschrift proefdierkunde voor biotechnici Categorie B verkregen, vereist voor iedereen die actief aan dierproeven meewerkt.

Leerinhoud
  • Wetgeving en proefdierbeleid in functie van de 3 V's (vervangen, verminderen, verfijnen).
  • Anatomie, fysiologie, voortplanting van de verschillende gebruikte diersoorten.
  • Genetica en fokmethoden.
  • Welzijn, anesthesie, pijnbestrijding, humane eindpunten en euthanasie.
  • Bioveiligheid en afvalbeleid.
  • Huisvesting, verzorging, voeding, hygiëne en rassen voor de verschillende diersoorten.
  • Onderzoeks- en operatietechnieken (initieel).
  • Ziekten per diersoort.

Deze permanente vorming is toegankelijk voor personen die relevante, aantoonbare beroepservaring hebben of houder zijn van een diploma secundair onderwijs. Kandidaat-deelnemers, die willen inschrijven op basis van relevante aantoonbare beroepservaring, dienen een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de studietrajectbegeleider. Bachelors in de agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg, zien de inhoud van deze navorming tijdens hun opleiding.

Het inschrijvingsgeld voor het academiejaar 2018-2019 bedraagt € 285. De opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof en betalen met opleidingscheques is mogelijk. Meer info en inschrijven kan via het studentensecretariaat op campus Melle.

Opleidingscheques

Meer info op de website van de VDAB
Belangrijke wijzigingen sinds 1 maart 2015! De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt. Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie. Informeer bij de VDAB of je in aanmerking komt voor opleidingscheques en indien je in aanmerking komt, kan je ze op het studentensecretariaat binnenbrengen.

De lessen vinden plaats op maandagvoormiddagen op campus Melle tijdens het eerste semester van het academiejaar 2018-2019. Het concrete programma is nog niet bekend. Het volledige rooster ontvang je na inschrijving. Het examen vindt plaats in januari of februari 2019.

De permanente vorming proefdierkunde wordt verzorgd door prof. dr. K. Hermans van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent) en omvat 28 uren hoorcolleges en 12 uren practica.

Na het succesvol afleggen van het examen wordt een getuigschrift proefdierkunde voor biotechnici categorie B uitgereikt.

Contact

Campus Melle

Brusselsesteenweg 161
9090 Melle
09 243 28 00
gelijkvloers

Contactpersonen:
Martine Verachten
Tineke Van Durm