Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROGRAMMA EN PROJECTEN

Afbeelding Programma en projecten

Bedoeling van de opleiding is dat jij een succesvol financieel expert wordt
Hoe je die ambitie concreet realiseert begint met het verwerven van know how & expertise op 2 cruciale vlakken, namelijk accountancy en fiscaliteit.

Accountancy

In dit luik ga je voluit in algemeen boekhouden, vennootschapsboekhouden & analytisch boekhouden. En de regelgeving rond die topics, ook internationaal. Daarnaast leer je de knepen en technieken van financieel management en management accounting. Je raakt vertrouwd zowel met financiële analyse en consolidatie als met controle. Gaandeweg leer je boekhoudkundige gegevens registreren, interpreteren maar ook inzetten als strategische tool. En je kan natuurlijk die gegevens vlot aanwenden om jaarrekeningen op te stellen, te controleren en te analyseren. En gaandeweg krijg je ook klaar inzicht in de gegevensverwerkende processen binnen de onderneming en leer je zelfs met geïntegreerde bedrijfssoftware werken (Enterprise Resource Planning of ERP-systeem)

Fiscaliteit

Natuurlijk is het fiscale luik, als link met de boekhouding, onmisbaar. Daarom staan btw, personen- en vennootschapsbelasting als top genoteerd. Je leert echt begrijpen en concreet toepassen zodat je bijvoorbeeld fiscale aangiftes optimaal kan invullen. En je kan ook waardevol advies verstrekken over welke strategie de meest aangewezen is en waarom. Inzake successie- en vermogensplanning kan je verstandig adviseren. Daarnaast raak je ook wegwijs inregionale, maar ook in internationale fiscale materies. Als ondersteuning voor je accountancy en fiscale vorming verwerf je bovendien een solide kennis van het burgerlijk en handelsrecht, het vennootschapsrecht en de sociale wetgeving.
En hoe je later optimaal in een real life setting kan functioneren, leer je best door de know how uit de verschillende vakken om te zetten in de praktijk. Door inzicht en redeneren een probleem op de verstandigste manier oplossen : dat is de uitdaging. Tijdens je opleiding werk je dan ook mee aan verschillende projecten en casestudies zoals bijvoorbeeld de case week in het tweede jaar en de vakoverschrijdende praktijkopdrachten in het derde jaar. Hiervoor zal je al je verworven kennis en vaardigheden moeten samenbrengen en integreren. Belangrijk in onze beroepsrealiteit is daarnaast het principe van levenslang leren. Als student Accountancy-Fiscaliteit moet je dan ook beseffen dat in het werkveld voortdurende bijscholing vereist wordt om in de snel wijzigende fiscale en juridische materies bij te blijven. Onze opleiding is er dan ook op gericht om jou de attitude van levenslang leren bij te brengen. In die zin zijn projectwerk, teamwerk, en zelfstandig leren essentieel.

Projecten

Casestudy The Link NV

De academiejaren omgezet in een boekjaar

Case waarin de boekhoudkundige en fiscale technische kennis en vaardigheden aan bod komen.

Project High-Pro

Vennootschap oprichten – beslissingen nemen – boekhouding voeren – fiscale aangiftes - rapportering opstellen – boekjaar afsluiten  – adviesverlening - algemene vergadering

Case waarin de afsluiting wordt voorbereid vertrekkende van een voorlopige proef- en saldibalans en de jaarrekening wordt opgemaakt

Rollenspel in samenwerking met FOD Financiën

Maak kennis met een belastingcontrole en met de job van belastingcontroleur

2 partijen nemen het  tegen elkaar op: de klant en de boekhouder VS de FISCUS

Bezoek aan FOD Financiën

Om een klare kijk te krijgen op de diverse jobmogelijkheden brengen de studenten regelmatig een bezoek aan potentiële werkgevers. Hieronder kan je een beeldverslag bekijken van het bezoek van onze studenten aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Kom alles te weten over hun misvattingen, indrukken en ervaringen.

 

Stage

Stage vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding Accountancy-Fiscaliteit. Gespreid over een periode van 15 weken ga je 4 dagen per week intensief meedraaien in het bedrijfsleven zelf. Zo ga je effectief deel uitmaken van de beroepspraktijk van de boekhouder, de fiscalist, de accountant, de belastingconsulent e.a. Al naargelang je eigen interesses, talenten en carrièreperspectief.

Op die manier krijgen de kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens je opleiding hebt verworven een praktische toetsing in het werkveld waardoor je die waardevolle bagage nog verder kan ontwikkelen en optimaliseren.

 

Allez vas-y! Ga voor een dubbel diploma HoGent - Ephec

Sinds kort kan je in de afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit je laatste jaar volgen in onze partnerhogeschool Ephec in Brussel. Het programma is volledig op elkaar afgestemd. Geef jezelf een taalbad aan het einde van je studiecarrière. Op jouw diploma staan nadien zowel HOGENT als Ephec. Een extra gouden troef op de arbeidsmarkt! Meer info bij de coördinator internationalisering.