Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROGRAMMA EN PROJECTEN

Afbeelding Programma en projecten

In het eerste jaar krijg je dan ook binnen de kortste tijd een klaar zicht op het totaalgebeuren van een bedrijf door de algemene bedrijfseconomische vakken zoals economie, recht & management. Je talenkennis schakelt snel naar een hoger niveau en wie gemotiveerd is kan al na een paar maanden vlot mee in verschillende talen. Van logistiek kan je al proeven dankzij een beroepsgericht vak zoals Logistiek Management. En natuurlijk staat een flinke dosis IT op het menu.

In het tweede jaar word je transportspecialist. Je krijgt zicht op alles wat nodig is om de volledige logistieke keten zonder fouten te beheersen. Je kan algauw weg met wetgeving en documenten. Je leert over stocks en magazijnbeheer. Je begrijpt productielogistiek. Douane, accijnzen en BTW zijn voor jou geen probleem meer als je een internationaal traject wil uitzetten. De theoretische know how van al die logistieke disciplines wordt ook heel praktisch uitgewerkt & getraind via allerlei individuele oefeningen en teamprojecten. In die optiek kaderen ook de Vakoverschrijdende Cases Logistiek Management : als student ga je real life opdrachten uitvoeren onder andere voor de haven van Gent. Je krijgt natuurlijk veel support en coaching en dankzij de excursies die letterlijk en figuurlijk je blik verruimen kan je ook al tijdens je opleiding met volle teugen genieten van de boeiende realiteit van de echte logistiek on the field.

In het derde jaar ronden we de studie van het logistieke gebeuren af eind eerste semester met de focus op zeevaart, binnenvaart, transportmanagement en transportverzekering. Vlot en met impact communiceren en presenteren, ook in de vreemde talen, wordt nu de uitdaging. De trend naar E-logistics vereist dat er binnen het lessenpakket ook ruimte is voor geïntegreerde softwarepakketten. En dankzij de real life workshops en gastcolleges van het vak Bijzondere Topics krijg je info over de allernieuwste evoluties en tendenzen binnen onze sector. Het tweede semester is voorbehouden voor je stage en bachelorproef.

Extra troeven

Hoog kwaliteitsniveau

De opleiding beschikt over de BITO-erkenning : een quality label uitgereikt door het Belgisch Instituut voor Transportorganisatoren.

Sterke Internationale dimensie

Logistiek Management is als opleiding internationaal gecertificeerd en lid van het European Forum of Logistics. 

Vlotte internationale uitwisselingen & contacten voor studenten

Je kan bijvoorbeeld:

  • deelnemen aan uitwisselingsprogramma's, projecten en seminaries in 1 van onze partnerinstellingen binnen de EU of daarbuiten.
  • meewerken aan de opvang en begeleiding van buitenlandse studenten tijdens hun verblijf aan Hogeschool Gent
  • deelnemen aan een business/logistics game met een buitenlands partnerinstituut
  • kennismaken met buitenlandse studenten en lectoren die in onze Hogeschool lessen volgen of projecten en scripties uitwerken.
  • een buitenlandse stage lopen

Stage

Stage vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding Logistiek Management. De stage wordt gespreid over een doorlopende periode van 12 weken. Er is heel wat aandacht voor de keuze van een geschikte stageplaats specifiek naar jouw profiel en afgestemd op jouw toekomstplannen.

STAGE SPECIAL: maak kans op een topstage dankzij Topcoaches voor Toptalent (TvT)
Onze faculteit neemt vanaf de start deel aan dit prestigieuze project dat wordt georganiseerd door OTM (Belgian Shippers Council) in samenwerking met de Vlaamse Hogescholen die Logistiek Management aanbieden. Na grondige selectie krijgen een paar studenten de kans om een topstage te lopen in een nummer 1 bedrijf en dit onder de deskundige begeleiding van een zogeheten topcoach.
 

Projecten

Topcoaches voor toptalent

Na grondige selectie krijgen een paar studenten de kans om een topstage te lopen in een nummer 1 bedrijf en dit onder de deskundige begeleiding van een zogeheten topcoach.

JEU DE SIMULATION IUT Vesoul Besançon

Real Life Business Game afwisselend gespeeld in Gent en in Vesoul. Opdracht : wegtransporten plannen en organiseren. Onze studenten nemen het op tegen de laatstejaars Logistique et Transport van het IUT van Vesoul. Team spirit, logistieke know how en een aangescherpte kennis van de Franse taal zijn hier de ingrediënten om een sterk eindresultaat neer te zetten.


MOTORWAYS OF THE SEA

Jaarlijks nemen de studenten derde jaar Logistiek Management deel aan de Motorways of the Sea training op de Middellandse zee. Tijdens dit Europees project krijgen toekomstige professionals de gelegenheid om mee te varen met een RoRo-schip van Barcelona naar Civitavecchia (Rome). Onderweg kan je deelnemen aan een workshop over Short Sea Shipping.
Onze deelname aan dit project hebben we te danken aan onze sponsors APM Terminals en de Haven van Gent, internationaal bekend als Port of Ghent.

SAMENWERKING MET HET HAVENBEDRIJF GENT

Het Gentse Havenbedrijf en Hogeschool Gent slaan de handen in elkaar om de studenten van de afstudeerrichting Logistiek management de Gentse haven beter te leren kennen. Op vrijdag 11 september 2009 werd de intentieverklaring ondertekend. De basis voor een structurele samenwerking.
Voor studenten betekent dit concreet : tal van interessante acties
Het Havenbedrijf is prominent aanwezig in elk studiejaar. Er zijn bezoeken aan de haven zelf en aan de bedrijven uit de Gentse havenregio. Ook via gastcolleges wordt er samengewerkt om de afstudeerrichting Logistiek Management inhoudelijk en kwalitatief nog verder te ontwikkelen en contacten met de maritieme sector te bevorderen. De derde pijler van de samenwerking is het uitwisselen van informatie uit de sector naar onderwijs en omgekeerd :

  • wat zijn de nieuwe trends, ontwikkelingen & behoeften?
  • hoe kunnen we optimaal afstemmen in het belang van onze studenten?

 

 

Allez vas-y! Ga voor een dubbel diploma HoGent - Ephec

Sinds kort kan je in de afstudeerrichting logistiek management je laatste jaar volgen in onze partnerhogeschool Ephec in Brussel. Het programma is volledig op elkaar afgestemd. Geef jezelf een taalbad aan het einde van je studiecarrière. Op jouw diploma staan nadien zowel de HoGent als Ephec. Een extra gouden troef op de arbeidsmarkt! Meer info bij de coördinator internationalisering.