Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Persoonlijke coaching

De opleiding bedrijfsmanagement wil zijn studenten actief begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en in de ontwikkeling van hun competenties en talenten en dit doorheen het ganse studietraject.

In het eerste jaar ligt de focus op zelfreflectie: wie ben ik en wat kan ik (de student denkt na over zijn competenties en talenten) en wat wil ik (de student prospecteert het beroepenveld en tracht al een ruwe toekomstvisie te formuleren), maar ook zelfreflectie over zijn studievoortgang:

  • eerste semester: welke randvoorwaarden om te slagen formuleert de student voor zichzelf (bv examenplanning maken, goede nota’s hebben)
  • tweede semester: hoe interpreteert de student zijn studieresultaten (analyseren van zijn studiegedrag en van zijn resultaten) en welke acties onderneemt hij (bv bijsturen van studiemethode, volgen van een monitoraat voor een taal waarvoor hij moeilijkheden ondervindt).

In het tweede en derde jaar ligt de focus op de persoonlijk ontwikkeling van de student: hoe wil hij zijn competenties en talenten gaan ontwikkelen in de richting die hij voor zichzelf uittekent.

In de coaching staat de student centraal: hij onderzoekt wat hij kan en wat hij wil, en hij tracht zichzelf bij te sturen.
Groepsactiviteiten en individuele gesprekken met een lector-coach ondersteunen hem daarbij.

Een hypothetisch voorbeeld van een student financie- en verzekeringswezen:
In het eerste jaar formuleert de student voor zichzelf dat hij een bijzonder talent heeft om te communiceren en te overtuigen.
Hij prospecteert het beroepenveld en vindt dat de commerciële sector hem het best ligt.
Hij onderzoekt de competenties van een account manager en vergelijkt met waar hij reeds staat.
Hij merkt dat emotionele intelligentie, zelfzekerheid en assertiviteit een must is als hij wil tewerkgesteld worden in de beroepsomgeving waar zijn voorkeur naar uitgaat.
Hij formuleert acties om zijn commerciële vaardigheden op een hoger niveau te brengen.
Hij kiest bewust bepaalde keuzevakken en een bepaalde stage.

Hij koppelt telkens terug en reflecteert telkens of hij dezelfde richting nog steeds wil uitgaan en of hij bereikt wat hij voor zichzelf heeft voorgenomen.

Testimonial

Thomas Vermeulen
afgestudeerde milieu- en duurzaamheidsmanagement

 

"Na het volgen van dit opleidingsonderdeel heb ik ontdekt wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil.  Door allerlei erkende testen te maken heb ik een beter beeld van wie ik ben. Dit is belangrijk om je eigen kwaliteiten en zwakke punten te onderkennen. Op die manier weet je welke kwaliteiten je als troef kan uitspelen en op welke vlakken je voorzichtig moet zijn en waar je nog moet aan werken in je leven. Door na te gaan wat je allemaal kan en wie je bent als persoon weet je uiteindelijk ook beter waar je naartoe kan, welke weg je moet inslaan.

Voor mij staat het nu vast dat ik de ambitie heb om later voor een management-gerichte job te kiezen waarin ik mezelf zelfstandig kan verdiepen, onderzoek kan voeren en zaken kan innoveren. Deze vaststelling zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat ik na het behalen van mijn professionele bachelor in het milieu- en duurzaamheidsmanagement nog zal verder studeren."