Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Programma en projecten

De bedoeling van deze opleiding is dat jij een succesvol expert wordt in milieu- en duurzaamheidsmanagement. Milieu- en duurzaamheidsmanagement is gegarandeerd up-to-date en praktijkgericht. Specifiek beroepsgerichte topics krijg je van gastdocenten uit het bedrijfsleven.

Een global view op milieu

Je duikt onmiddellijk in the real thing via vakken als milieurecht en milieubeleid, duurzame ontwikkeling, mondiale milieuproblematiek, mobiliteit, duurzaam ondernemen , enz. Ook chemie en fysica behoren tot het pakket, want je kan nu eenmaal milieuprocessen niet begrijpen zonder enige wetenschappelijke basiskennis. Maar geen paniek: er is geen voorkennis vereist.

In het tweede en derde jaar worden je milieucompetenties verder uitgediept. Je verwerft op het einde van je opleiding het attest Milieucoördinator van het niveau II. En omdat communicatie een belangrijk onderdeel van je latere job zal zijn, geven we ook daar de nodige aandacht aan: zeer praktijkgericht: vlot en overtuigend kunnen praten, argumenteren, rapporteren en presenteren in het Nederlands. Ook in het Frans en het Engels leer je je uit de slag trekken.

Semester 1

 • Chemie
 • Basis milieubeleid en -wetgeving
 • Basis duurzame ontwikkeling
 • Economie en recht
 • Basis communicatievaardigheden
 • Frans/Engels

Semester 2

 • Fysica en procestechnologie
 • Strategisch management
 • Duurzaam ondernemen
 • Mondiale milieuproblematiek
 • Mobiliteit
 • Projecten Milieu I

Semester 3

 • Welzijn op het werk (wettelijk attest preventieadviseur niveau II)
 • OF verdiepende of verbredende milieustudie Erasmus

Semester 4

 • Project preventieadviseur (eindwerk voor het attest) of vervangende vak voor Erasmusstudenten
 • Studie Milieucompartimenten (technologie en wetgeving)
 • Projecten Milieu II

Semester 5

 • Bedrijfsinterne milieuzorg
 • Zorgsystemen
 • Controle en remediëring
 • Energie
 • Ruimtelijke ordening
 • Natuur
 • Keuzeopleidingsonderdeel, waaronder kwaliteitsmanagement
 • Project duurzaamheidsassesment

Semester 6

 • Stage
 • Bachelorproef

Semester 3: Veiligheid en welzijn op het werk

In de bedrijven gaan zorg voor het milieu en zorg voor de veiligheid en het welzijn van werknemers hand in hand. Vandaar dat dit specialisatiegebied niet in milieu- en duurzaamheidsmanagement mag ontbreken. Het eerste semester van jaar 2 leer je uitgebreid hoe je kan instaan voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers die bij jou in het bedrijf werken. Bedrijven moeten verplicht een preventieadviseur aanstellen die voor deze taken instaat. Deze preventieadviseur moet een erkende opleiding hebben gevolgd. Jij ontvangt na dit themasemester en het eindwerk dat ermee gepaard gaat het waardevolle attest Preventieadviseur niveau II. 

Of toch liever iets anders? Go international!

Wil je in plaats van te focussen op welzijn en veiligheid liever je horizon internationaal verruimen en je milieucompetenties verder uitdiepen? Geen probleem. Het eerste semester van jaar 2 bevat een homogeen pakket Preventieadviseur en is in zijn geheel inwisselbaar met een Erasmus uitwisselingsprogramma in het buitenland.

Onze studenten moeten wereldburgers worden en dit kan alleen door ook in je opleiding de kans te krijgen om internationale en interculturele competenties te verwerven. Je zal dus letterlijk grenzen kunnen verleggen. Ga voor een semester naar Nederland, Noorwegen of Finland en combineer je passie voor milieu met een buitenlandse ervaring. Dat staat trouwens prachtig op jouw CV!

We werken samen met de volgende buitenlandse hogescholen waar de studenten de onderstaande verdiepende programma’s kunnen volgen:

 • Han Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Wind energy project management
 • Avans Hogeschool Breda: Biobased Energy and Business Development
 • Saxion Hogeschool Eindhoven: Sustainable Area Development & Integrated Water Management
 • Inland  Norway University of applied sciences: Ecology and conservation
 • Xamk Mikkeli Finland:  1)  Environmental engineering en 2) Forestry
 • Turku University of applied sciences Finland: Energy and Environmental Technology
 • University of Southern Denmark: Environmental and resource management

Achteraf spijt dat je dan het attest Preventieadviseur niet hebt behaald? Evenmin een probleem: je kan aansluitend aan je opleiding alsnog het semester Preventieadviseur opnemen.

Verdieping in real life projecten

Vanaf de start ga je aan de slag in real life projecten, soms in bedrijven zelf. Je krijgt les van specialisten, en je checkt tijdens de talrijke bedrijfsbezoeken of tijdens een week werkplekleren in een bedrijf (semester 3) hoe de zorg voor arbeidsveiligheid en de milieuzorg in de praktijk werkt.

Stage

Stage vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding milieu- en duurzaamheidsmanagement. De stage wordt gespreid over een doorlopende periode van 12 weken. Al naargelang je persoonlijke interesses, talenten en ambities bekijken we samen met jou de beste stageplaatsen. Via ons uitgebreide netwerk kunnen we je mooie kansen bieden in bijvoorbeeld adviesbureaus (milieu/mobiliteit), bij gemeenten en overheid, in milieu(- en preventie)diensten van bedrijven en bij milieu- en natuurverenigingen. Ook een buitenlandse (eventueel een Noord-Zuid) stage is mogelijk.

Benieuwd wat zo een stage eigenlijk concreet inhoudt? Maak kennis met Sybren Cardoen, een student milieu- en duurzaamheidsmanagement die zijn stage deed bij IVVO in Ieper.
 

Of check het verhaal van Nathan die ging voor een groene merkbeleving op zijn stage bij Brand Senses. Waar milieu communicatie raakt!

Natuurlijk kan je ook altijd gaan voor een buitenlandse stage. Yolan trok naar Gili Trawagan in Indonesië. Het toenemend toerisme betekende ook meer vervuiling. Yolan stak de handen uit de mouwen en bouwde mee aan een beter afvalbeleid. Een echte doener! 

Nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen

Milieu- en duurzaamheidsmanagement zet sterk in op samenwerking met bedrijven en instellingen (ook NGO en overheden).

Project milieuzorg

Je brengt de milieuaspecten van een bedrijf in kaart, vervolgens worden één of meer milieucompartimenten doorgelicht (bv een afvalwaterproblematiek), en tot slot wordt remediëring voorgesteld.

Project preventie

Je gaat een week op werkplekleren en je maakt nadien een risicoanalyse met remediëring, in overleg met de preventieadviseur van het bedrijf. Eindwerken werden o.a. al gemaakt voor Jan De Nul, Volvo Cars, AB INBEV, Ikea, enz. Voorbeelden uit de presentaties kan je hier bekijken.

Project duurzaamheidsassessment

Je licht de duurzaamheidsprestatie van een bedrijf door (carbon footprint, materialenkringlopen,  MVO-scan) en je ontwerpt voor dit bedrijf een duurzaamheidsactieplan.

Bachelorproef

Je bepaalt zelf je onderwerp van je bachelorproef, dat meteen ook je eindwerk milieucoördinator is. Je maakt je bachelorproef in samenwerking met een bedrijf, een gemeente, een NGO en via je onderzoek draag je daadwerkelijk je steentje bij tot een meer duurzame samenleving.


Projectvoorbeelden

Bekijk hier enkele voorbeelden van risicoanalyses.