Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Programma en projecten

Stage

Stage vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding milieu- en duurzaamheidsmanagement. De stage wordt gespreid over een doorlopende periode van 12 weken. Al naargelang je persoonlijke interesses, talenten en ambities bekijken we samen met jou de beste stageplaatsen. Via ons uitgebreide netwerk kunnen we je mooie kansen bieden in bijvoorbeeld adviesbureaus (milieu/mobiliteit), bij gemeenten en overheid, in milieu(- en preventie)diensten van bedrijven en bij milieu- en natuurverenigingen. Ook een buitenlandse (eventueel een Noord-Zuid) stage is mogelijk.

Benieuwd wat zo een stage eigenlijk concreet inhoudt? Maak kennis met Sybren Cardoen, die zijn stage deed bij IVVO in Ieper.
 

Check het verhaal van Nathan die ging voor een groene merkbeleving op zijn stage bij Brand Senses. Waar milieu communicatie raakt!
 

Natuurlijk kan je ook altijd gaan voor een buitenlandse stage. Yolan trok naar Gili Trawagan in Indonesië. Yolan stak er de handen uit de mouwen en bouwde mee aan een beter afvalbeleid. 

Nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen

Milieu- en duurzaamheidsmanagement zet sterk in op samenwerking met bedrijven en instellingen (ook ngo's en overheden).

Project milieuzorg

Je brengt de milieuaspecten van een bedrijf in kaart, vervolgens worden één of meer milieucompartimenten doorgelicht (bv een afvalwaterproblematiek), en tot slot wordt remediëring voorgesteld.

Project preventie

Je gaat een week op werkplekleren en je maakt nadien een risicoanalyse met remediëring, in overleg met de preventieadviseur van het bedrijf. Eindwerken werden o.a. al gemaakt voor Jan De Nul, Volvo Cars, AB INBEV, Ikea, enz. Voorbeelden uit de presentaties kan je hier bekijken.

Project duurzaamheidsassessment

Je licht de duurzaamheidsprestatie van een bedrijf door (carbon footprint, materialenkringlopen,  MVO-scan) en je ontwerpt voor dit bedrijf een duurzaamheidsactieplan.

Bachelorproef

Je bepaalt zelf je onderwerp van je bachelorproef, dat meteen ook je eindwerk milieucoördinator is. Je maakt je bachelorproef in samenwerking met een bedrijf, een gemeente, een NGO en via je onderzoek draag je daadwerkelijk je steentje bij tot een meer duurzame samenleving.

Projectvoorbeelden