Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROGRAMMA EN PROJECTEN

Afbeelding Programma en projecten

In de opleiding rechtspraktijk staan de juridische vakken natuurlijk centraal: alle belangrijke takken van het recht komen uitgebreid aan bod en de praktijk is nooit ver weg.

Theorie is hier geen synoniem voor saai. Encyclopedische kennis zonder realistische context is zelfs uit den boze: als je een wettekst bestudeert, weet je ook waarom en wat je ermee kan doen. Dankzij cases & projecten uit het leven gegrepen, gastsprekers en boeiende opdrachten krijg je nog meer directe voeling met het werkveld. In overall mag je van de opleiding rechtspraktijk het volgende verwachten: naast een algemene economische vorming, leer je hoe je de evoluties in het recht op de voet kan volgen en interpreteren. Op die manier verwerf je snel een zeer degelijke basis en kan je op een professionele manier praktisch en probleemoplossend omgaan met juridische bronnen. En natuurlijk leer je je advies correct verwoorden en overtuigend argumenteren.

Er staat dus ook een stevige training communicatie op het menu. Bovendien krijg je de kans om je informatica know how aan te scherpen zodat je vlot met allerlei complexe toepassingen overweg kan.

Opbouw

Vanaf het eerste jaar staat naast de bedrijfseconomische basis je juridische vorming centraal. Je oefent ook je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Zo haal je al snel schriftelijk en mondeling een hoger niveau en kan je vlot overweg met het rechtsjargon in de verschillende talen. 

Het tweede jaar specialiseert steeds meer richting juridisch werkveld, een trend die zich doorzet in het derde jaar en culmineert in de ultieme real life ervaring: je stage.

Stage

Als sluitstuk kan je de nodige praktijkervaring opsteken gedurende een stage van 3 maanden in het juridische werkveld. Je draait mee in een reële werksituatie waarbij je aan dezelfde eisen als de werknemers moet voldoen. Op die manier krijg je een goed inzicht in je toekomstige beroepsmogelijkheden terwijl je je competenties aanscherpt en heel wat nuttige kennis en ervaring on-the-field verwerft.

Projecten en seminaries

Rechtsmethodiek en juridisch schrijven

Leren opzoeken, werken met wetten en wetboeken. Juridisch schrijven in samenwerking met het opleidingsonderdeel communicatievaardigheden.

Seminarie privaatrecht en project gerechtelijk privaatrecht

Je zal in team en op basis van echte dossiers met betrekking rond privaatrecht procedurestukken opstellen en procederen tegen andere groepen. Daarnaast zal je ook iemand in een juridisch beroep volgen en daar een juridische paper rond schrijven.

Seminarie publiekrecht

Je zal in team en op basis van echte dossiers juridische vraagstukken oplossen met betrekking tot publiekrecht. Ook een Nederlandstalige én een Franstalige opdracht rond internationaal privaatrecht staat op het programma.

 

Allez vas-y! Ga voor een dubbel diploma HoGent - Ephec

Sinds kort kan je in de afstudeerrichting rechtspraktijk je laatste jaar volgen in onze partnerhogeschool Ephec in Brussel. Het programma is volledig op elkaar afgestemd. Geef jezelf een taalbad aan het einde van je studiecarrière. Op jouw diploma staan nadien zowel de HoGent als Ephec. Een extra gouden troef op de arbeidsmarkt! Meer info bij de coördinator internationalisering.