Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TOEKOMST EN CARRIERE

Afbeelding Toekomst en carriere

Verder studeren

Wie met dit diploma op zak graag wil verder studeren heeft veel mogelijkheden. Om te beginnen aan de HoGent zelf. Check online de vele postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen en navormingen. Daarbij zal je zien dat er altijd grosso modo twee pistes zijn: ofwel verbreden van je kennis bijvoorbeeld via een banaba internationaal bedrijfsmanagement. Ofwel gaan voor een specialisatie. Bekijk ook het aanbod van de universiteiten en de mogelijkheid om in te stappen via schakelprogramma’s zoals bijvoorbeeld naar de master in de rechten. Je kan er ook voor kiezen om via een verkort traject een tweede bachelordiploma in het bedrijfsmanagement in een andere afstudeerrichting te behalen.

Aan het werk

De geslaagde mix tussen je theoretische opleiding en je praktijkkennis van alle facetten van het recht zorgt ervoor dat je als afgestudeerd rechtspracticus magnifieke toekomstmogelijkheden hebt. Er is namelijk naast universitairen een grote vraag naar bachelors met een degelijke praktische juridische opleiding. Je kan om te beginnen als werknemer aan de slag op het specifiek juridisch terrein: de kantoren van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Daarnaast zijn ook de griffies van de rechtbanken, de administratieve diensten van het parket, de justitiehuizen en de gerechtelijke politie vragende partij. En uiteraard ook de juridische afdelingen van bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen enz.

Als rechtspracticus verricht je voorbereidend werk door rechtspraak en wetgeving op te zoeken, juridische documenten op te stellen en adviezen te formuleren. In een breder perspectief kom je ook zeker in aanmerking voor de meest diverse administratieve, organisatorische en commerciële functies waarbij juridische support onmisbaar is. Bijvoorbeeld als ambtenaar bij de overheid. Maar je kan met je diploma ook als zelfstandige aan de slag waarbij je voor eigen rekening research verricht, documenten in goede banen leidt en adviezen formuleert aan alle mogelijke natuurlijke en rechtspersonen.

Testimonial

Nina Janssens
administratief medewerker griffie Vredegerecht
Afgestudeerd in 2013

 

“In mijn laatste jaar heb ik de kans gekregen om stage te lopen op het vredegerecht derde kanton Gent. Ik kreeg de uitdaging om onmiddellijk mee te draaien met de griffie en de werking van een rechtbank. Mijn bachelorproef heb ik dan ook laten aansluiten bij de corebusiness van een vrederechter, nl. bewindvoering. 

Mijn stage is niet onopgemerkt voorbij gegaan en ik heb de mooie opportuniteit gekregen om als medewerker te mogen beginnen op de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton. Mijn diploma rechtspraktijk, mijn aansluitende stage en bachelorproef betekenen voor mij tot op vandaag nog steeds een grote meerwaarde voor mezelf en mijn functie binnen de griffie op het tweede kanton Gent.”