Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROJECTEN MODETECHNOLOGIE

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Projecten modetechnologie

Projectonderwijs is de rode draad doorheen de opleiding waar creativiteit en technologie hand in hand gaan. Je leert de verworven kennis toe te passen in functie van productdesign en –ontwikkeling en je leert projectmatig en teamgericht werken. In een team van 5 à 6 studenten wordt een projectopdracht uitgewerkt tot een concreet product of dienst. In een afsluitende groepspresentatie wordt het resultaat voorgesteld aan een jury.

Project 1
Designers Inspirerend

Het ontwerp van een collectie is de start van het productieproces in confectie. Het is belangrijk voor een later beroepsleven dat je het volledige proces kent en hierbij atmosferen en thema's herkent. In groepjes visualiseer en vertaal je beelden en indrukken naar een commerciële ready-to-wear collectie. De designers zijn de inspiratie voor de confectiesector.

Project 2
Smart Design

In smart design ontwerp je een innoverend product en werk je dit uit tot een prototype. Duurzaam handelen met respect voor ‘planet, people en profit’ vormt hierbij steeds de rode draad. Je wordt gestimuleerd tot het nemen van maatschappelijk verantwoorde beslissingen, ecodesign start immers vanaf de rpoductontwikkeling.

Project 3
Procesinnovatie

Een belangrijk deel van de economische groei van een bedrijf wordt bereikt door slimmer te produceren en meer toegevoegde waarde te creëren met dezelfde hoeveelheid arbeid en kapitaal. Een van de middelen om dit te bereiken is procesinnovatie. Met behulp van de kennis aangereikt in de opleidingsonderdelen bedrijfsmanagement en procesanalyse leren de studenten om, op basis van een casus uit de praktijk, een bestaand productieproces substantieel te vernieuwen of te verbeteren zodat dit een significant effect heeft op de output (het afgeleverde product), kwaliteit of kosten van het bedrijf.

Project 4
Digital Factory

Het project digital factory is gericht op innovatie en creatie in een digitale wereld. Collecties volgen elkaar snel op waardoor de organisatie en opvolging van de productie complexer geworden zijn. De integratie van sectorspecifieke software heeft als doel de informatiestroom zoveel mogelijk digitaal in kaart te brengen en het overzicht te behouden. In dit project werk je de digitale flow uit van een productierijp ontwerp: gaande van het ontwerpen en het opstellen van het technisch dossier in Adobe illustrator, het digitaal opmaken van het patroon in CAD en het virtueel doorpassen m.b.v. van 3D-prototyping.