Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BEGELEIDING EN EVALUATIE

Afbeelding Begeleiding en evaluatie

“Feedback is the breakfast of champions.” (Ken Blanchard, z.d.)

 

Uiteraard sta je er niet alleen voor in onze opleiding. Vragen stellen is altijd mogelijk, en soms vinden we dit zelfs zo noodzakelijk dat er ook effectief terugkoppeling wordt verwacht. Dat geldt voor onderstaande zaken. Daarnaast geven we hieronder ook mee hoe en op welke momenten er zal worden geëvalueerd.

Tijdens week 5 is er een consultatiemoment ingepland bij je lector Literatuurstudie en kan je vragen stellen over je paper die je op dat moment aan het ontwikkelen bent. De consultatie wordt georganiseerd per groep, en niet op individuele basis, omdat je ongetwijfeld ook zaken zal opsteken naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van andere studenten.


Consultatie literatuurstudie
 • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A1: 25 oktober – 12.30 uur tot 14.30 uur in GSCHB.0.076
 • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A2: 24 oktober – 13.30 uur tot 15.30 uur in GSCHB.0.076
 • Afstudeerrichting management assistant: 24 oktober – 13.30 uur tot 15.30 uur in GSCHB.3.015
 • Afstudeerrichting medical management assistant: 24 oktober – 10.30 uur tot 12.30 uur in GSCHB.4.012

Tijdens week 6 is er een consultatiemoment ingepland bij je lector ICT en kan je vragen stellen over de lay-out en de bronvermelding van je paper die je op dat moment aan het ontwikkelen bent. Ook hier is de consultatie per groep georganiseerd. 


Consultatie lay-out en bronvermelding
 • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A1: 30 oktober – 15.45 uur tot 18.45 uur in GSCHB.1.036
 • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A2: 31 oktober – 13.30 uur tot 16.30 uur in GSCHB.1.036
 • Afstudeerrichting management assistant: 30 oktober – 9.15 uur tot 12.30 uur in GSCHB.1.036
 • Afstudeerrichting medical management assistant: 31 oktober – 9.15 uur tot 12.30 uur in GSCHB.4.012

Op 5 november 2018 (week 7) zal je een eerste versie van je paper (inclusief literatuurstudie) indienen waarin je werkt aan reflecteert over de professionele uitdaging.

Elk semester van je opleiding zal je geconfronteerd worden met Assessment Days. Dat wil zeggen dat we enkele dagen per semester reserveren om een aantal onderdelen van bepaalde opleidingsonderdelen te evalueren. Tijdens semester 1 van academiejaar 2018-2019 vallen de Assessment Days op 12, 13 en 14 november 2018 (week 8):

 • Zo zal je op 12 november tussen 8.15 uur en 10.15 uur op individuele basis aan een schriftelijke case werken die draait rond deontologie, privacy, auteursrecht, portretrecht, vertrouwelijke bedrijfsinformatie en informatie van medewerkers en klanten of patiënten. Deze case wordt geëvalueerd door mevrouw Elisa Callebaut.  
 • Op 12, 13 of 14 november, dus tijdens de Assessment Days, zal je bovendien een gesprek hebben met één van de betrokken lectoren over de eerste versie van je paper (die je hebt ingediend tijdens week 7 op maandag 5 november 2018). Jouw individuele gesprek wordt ingepland op één van deze drie dagen: het precieze moment zal later aan jou worden gecommuniceerd via Chamilo. Tijdens dit gesprek zal je feedback krijgen over de eerste versie van je paper. Hier hangt echter geen score aan vast. Bekijk het als een opportuniteit waarbij je dankbaar gebruik kan maken van tips en eventuele correcties.

Tijdens week 11 is er een laatste consultatiemoment ingepland bij je lector ICT en kan je (in groep) vragen stellen over de lay-out en de bronvermelding van je paper. 


Consultatie lay-out en bronvermelding
 • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A1: 4 december – 15.45 uur tot 18.45 uur in GSCHB.1.036
 • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A2: 5 december – 13.30 uur tot 16.30 uur in GSCHB.1.036
 • Afstudeerrichting management assistant: 4 december – 9.15 uur tot 12.30 uur in GSCHB.1.036
 • Afstudeerrichting medical management assistant: 5 december – 9.15 uur tot 12.30 uur in GSCHB.4.012

Daarnaast zal je, los van de Assessment Days, in week 12 de definitieve versie van je paper indienen op 14 december 2018.

Ten slotte zullen je skills met betrekking tot tekstverwerking tijdens de examenperiode in de vorm van een vaardigheidstest geëvalueerd worden.

Samengevat wordt dat dus:

Wanneer?

Wat?

Aandeel evaluatie

5 november: uiterlijk 18 uur

Via Chamilo – opdrachten: online indienen eerste versie paper en eerste versie literatuurstudie (1 geheel)

Geheel (case deontologie, paper en mondelinge toelichting): 60 %

Assessment Days:
12 november: 8.15 uur tot 10.15 uur
Lokaal wordt later meegedeeld via Chamilo.

Schriftelijke case deontologie

Assessment Days:
12 of 13 of 14 november: zie Chamilo voor timing

Individueel gesprek paper

14 december: uiterlijk 18 uur

Via Chamilo-opdrachten: online indienen finale versie literatuurstudie en paper

Examenperiode

Vaardigheidstest tekstverwerking

Tekstverwerking: 40 %

Studenten die zich later inschreven en dus het bootcamp hebben gemist, zullen via Chamilo-documenten toegang hebben tot alle presentaties van het bootcamp. Bij onduidelijkheden kan er contact opgenomen worden met Sarah Auman.

Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel maken we gebruik van een evaluatiekaart. Deze kan je terugvinden op Chamilo – documenten. Binnen deze evaluatie hanteren we een cesuur per leerresultaatlijn en per opleidingsonderdeel: indien 1 leerresultaatlijn ‘ontoereikend’ is, geven we maximaal het niveau ‘beginnend’. Dit houdt dus in dat je in dat geval maximaal een 9/20 behaalt voor het gehele opleidingsonderdeel.

In het geval van een tweede examenkans wordt de volledige paper (inclusief literatuurstudie) herwerkt en wordt er opnieuw een vaardigheidstest tekstverwerking afgelegd. Maak dus zeker gebruik van alle consultatiemomenten.

De details over dit opleidingsonderdeel (doelstellingen, inhoud, evaluatie, kostprijs …) vind je terug op de studiefiche, die je kan raadplegen via ects.hogent.be.