Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

“Nothing is permanent – not even our troubles.” (Charlie Chaplin, z.d.)

 

In het dagelijkse persoonlijke en professionele leven liggen ze voor het grijpen: kleine en grote uitdagingen. Sommige vallen snel en zonder al te veel ongemakken op te lossen; andere vergen iets meer tijd en moeite. Gedurende je opleiding zal je permanent worden geconfronteerd met de uitdagingen van het werkveld: die uitdagingen die je binnen een aantal jaren zelf zal moeten weten op te lossen …

 

Binnen het opleidingsonderdeel Professional skills lab zal je voornamelijk – op individuele basis – werken aan de onderstaande professionele uitdaging.

Kraak de professionele code van een bedrijf of organisatie

Je zal uiteindelijk een paper indienen waarin je reflecteert over en ook effectief werkt aan deze uitdaging en waarin ook een literatuurstudie wordt verwerkt. Bij de uitwerking van je paper sta je onder andere stil bij de volgende deelopdrachten. Je kan ze als een leidraad gebruiken om te werken aan de professionele uitdaging:

Stuur je zelfgekozen bedrijf of organisatie een professionele mail en tracht een real-life afspraak met een werknemer te maken in functie van een diepgaander gesprek over hun professionele code.  Voeg je mailverkeer ook als bijlage toe. Je kan hiervoor inzichten gebruiken uit de workshop over e-mail en social media policy.

In dit gesprek tracht je te weten te komen of zij eveneens een professionele code of iets dergelijks hanteren. Zo ja, welke elementen achten zij belangrijk? Zo neen, is dit een bewuste keuze? Hoe zouden ze de professionele code van onze opleiding evalueren? Is deze volledig of ontbreken essentiële elementen? Zie je zelf nog opportuniteiten of knelpunten?

Leg uit hoe je dit alles (voorbereiding en eigenlijke gesprek) precies hebt aangepakt. Welke hindernissen heb je eventueel ondervonden? Welke hulpmiddelen heb je eventueel gebruikt? Met wie heb je uiteindelijk een gesprek gevoerd? Wat was zijn of haar functie? Hoe heb je dit gesprek ervaren? Wat heeft jou getroffen? Heeft je persoonlijkheid je in de positieve of negatieve zin beïnvloed tijdens dit proces? Hoe heb je dit proces afgerond?

Geef zeker de professionele contactgegevens mee van de persoon met wie jij een gesprek hebt gehad en maak duidelijk waar en wanneer dit gesprek heeft plaatsgevonden. Upload ook zeker – voorafgaandelijk aan het gesprek – een document MET vermelding van plaats en tijdstip van het gesprek in het kader van verzekeringen. Je zal een template kunnen terugvinden op Chamilo. Ter voorbereiding van dit gesprek kun je inspiratie halen uit de workshops rond assertiviteit en netwerken en beroepenveld

Als kersverse student office management lijkt dit je misschien in eerste instantie niet evident. Om eerlijk te zijn: dat is het ook niet! Gelukkig zal je dankzij dit opleidingsonderdeel al doende leren inzien hoe je bovenstaande opdracht kan aanpakken. Informatie krijg je op allerhande momenten van allerlei professionals: onder Verzamel je informatie kan je nagaan waar je de antwoorden op al je vragen zal kunnen terugvinden.