Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Literatuurstudie

“Goede literatuur bezit het vermogen ons met andermans ogen te laten zien.” (Gerrit Komrij, z.d.)

 

Dit opleidingsonderdeel wil tevens de basis leggen van jouw onderzoekend handelen. Het werkveld zal namelijk uiteindelijk van jou verlangen dat je informatie en onderzoeksgegevens verkrijgt en verwerkt om zelf tot haalbare, creatieve en duurzame oplossingen te komen voor allerhande problemen die op je pad zullen komen. Via een workshop in het bootcamp leerde je al meer bij over databanken, bronnen en zoekstrategieën. In dit onderdeel van Professional skills lab zal je de koe bij de hoorns vatten en zelf de gelegenheid krijgen om aan een literatuurstudie te werken rond één van de zeven topics die aan bod kwamen tijdens het bootcamp (uitgezonderd van databanken en bronnen). Deze literatuurstudie zal je verwerken in je paper. Let op: bronnen zal je raadplegen in het Nederlands, Frans en Engels. Deze meertalige bronnenraadpleging wordt uiteraard gereflecteerd via je literatuurlijst. Je rapportering zelf gebeurt in het Nederlands.

Per topic bepaalden we enkele subthemata waarrond je kan werken. Hier vind je een gedetailleerde lijst terug van de topics en subthemata. Let wel: je bent niet verplicht om met één van deze subthemata te werken. Misschien stel je wel vast dat je binnen één van deze 7 thema’s liever rond een ander professioneel onderwerp werkt, bijvoorbeeld omwille van het bedrijf of de organisatie waarrond je werkt.

De aanzet hiertoe wordt gegeven in een drie uur durende workshop tijdens week 3. 

  • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A1: 11 oktober – 12.30 uur tot 15.30 uur in GSCHB.4.012
  • Afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk – BV1A2: 10 oktober – 13.30 uur tot 16.45 uur in GSCHB.4.012
  • Afstudeerrichting management assistant: 10 oktober – 13.30 uur tot 16.45 uur in GSCHB.1.036
  • Afstudeerrichting medical management assistant: 10 oktober – 9.15 uur tot 12.30 uur in GSCHB.4.012

Verantwoordelijke lectoren – literatuurstudie: