Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GEZONDHEIDSOPVOEDING (VOEDING-VERZORGING)

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging)

Het is zowaar een evidentie: een goede voeding en de juiste verzorging zijn van levensbelang. Toch moet aan beide vaak extra aandacht worden besteed, dit omwille van een dieet, om gezondheidsredenen of uit esthetische overwegingen.

Heb jij een passie voor voeding, ligt zorg je nauw aan het hart en heb je zin voor organisatie, dan is gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) beslist iets voor jou: een richting balancerend tussen de polen nuttig – functioneel – aangenaam – frivool. 

De drie bachelorjaren gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) worden georganiseerd in twee onderdelen: toegepaste wetenschappen en productwetenschappen.

In het onderdeel toegepaste wetenschappen wordt de nadruk gelegd op theoretische en wetenschappelijke kaders (oa. voedingsleer, anatomie en fysiologie) met als doel theoretische/technische vakken vorm te geven. Het onderdeel productwetenschappen legt dan weer de basis voor het vormgeven van praktijklessen, vertrekkende van een theoretische basis.

Beide onderdelen komen gebalanceerd en, waar mogelijk, geïntegreerd aan bod binnen een maatschappelijke en duurzame context.

Voeding

Het theoriegedeelte omvat een uitgebreide bespreking van de voedingsstoffen, de voedingsbehoeftes bij diverse leeftijdsgroepen, voedingstechnologische aspecten en voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen. Tijdens je praktijk leer je de technieken voor voedselbereiding en -behandeling aan, van eenvoudig tot meer complex. Zowel tijdens theorie- als praktijklessen komen diverse vakdidactische aspecten aan bod.

Verzorging

Tijdens het theoretische gedeelte komt de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam aan bod. Maar verzorging is meer dan door een medische bril kijken: wonen, uiterlijk en kleding horen er evengoed bij. Tijdens de practica werk je rond aspecten van de woning en het huishouden. Je ontwerpt, realiseert en beoordeelt creaties, die je later ook samen met de leerlingen kunt uitwerken.

De toekomst

Met gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) kan je terecht in de technische en beroepsrichtingen personenzorg van het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en de volwassenenvorming. Secundaire scholen kampen met een ernstig tekort aan leerkrachten gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging). Er liggen dus heel wat arbeidskansen voor je open.

Eerste jaar

Tijdens het eerste opleidingsjaar ligt voor voeding de nadruk op de basisconcepten van de voedingsleer, zowel theoretisch (bespreking van de voedingsstoffen) als praktijkgericht (HACCP, basistechnieken voeding).

Voor verzorging komen volgende aspecten aan bod:

 • plantkunde
 • anatomie en fysiologie : inleidende begrippen, plantkunde,  celleer, spijsverteringsstelsel, bloedsomloop, voortplantingstelsel, huid en haar, beenderstelsel, sperstelsel, ademhalingsstelsel, verzorgingsaspecten mbt. voorgenoemde stelsels
 • EHBO, organisatie en metalen
 • Daarnaast komen diverse vakdidactische aspecten aan bod, al dan niet geîntegreerd met de vakinhouden:
 • vakdidactische concepten (oa. onderwijsbevoegdheid leerkracht VV, beroepsprofielen en mogelijkheden, de voedings- en zorgsector
 • vak- en vakdiactische informatiebronnen
 • actualiteit mbt. het onderwijsvak
 • ruime leeromgeving
 • didactisch model van Van Gelder: specifieke beginsituatie bij theorie- en praktijklessen, formuleren van doelstellingen, leerinhouden binnen het vak
 • competenties
 • eindtermen, ontwikelingsdoelen, VOET, leerplannen

Naast de intramurosactiviteiten (hoor- en werkcolleges) maken we ook werk van een bredere kadering van de opleiding in een culturele en maatschappelijke context oa. via deelname aan extramuros-activiteiten.

Moet je zeker weten!

Binnen de richting gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) wordt gestreeft naar een geïntegreerde aanpak tussen theorrie en praktijk.

Sleutelvaardigheden die een belangrijke rol spelen doorheen de opleiding zijn organisatievermogen, creativiteit, flexibiliteit, veiligheidszin, zelfstandigheid en zin voor samenwerking.

Gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) kan je combineren met één van volgende onderwijsvakken: