Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GEZONDHEIDSOPVOEDING (VOEDING-VERZORGING)

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging)

Het is zowaar een evidentie: een goede voeding en de juiste verzorging zijn van levensbelang. Toch moet aan beide vaak extra aandacht worden besteed, dit omwille van een dieet, om gezondheidsredenen of uit esthetische overwegingen. 

Heb jij een passie voor voeding, ligt zorg je nauw aan het hart en heb je zin voor organisatie, dan is gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) beslist iets voor jou: een richting balancerend tussen de polen nuttig – functioneel – aangenaam – frivool.  

Beide onderdelen komen gebalanceerd en, waar mogelijk, geïntegreerd aan bod binnen een maatschappelijke en duurzame context. 

De toekomst 

Met gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) kan je terecht in de technische en beroepsrichtingen personenzorg; vanaf september 2O19 domein maatschappij en welzijn; van het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en de volwassenenvorming. Secundaire scholen kampen met een ernstig tekort aan leerkrachten gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging). Er liggen dus heel wat arbeidskansen voor je open. 

Opleiding 

Het vertrekpunt van gezondheidsopvoeding is om de mens gezond en weerbaar te maken tegenover de maatschappij. 

De inhouden rond voedings-, maatschappelijke, sociale en natuurwetenschappen worden met elkaar in verband gebracht. 

Er wordt geïntegreerd gewerkt tussen de theoretische inhouden en de vaardigheden. De nadruk ligt op het bereiden van gezonde voeding, een veilige leef- en werkomgeving creëren, hygiënisch, ergonomisch, milieubewust, economisch en veilig werken.   

Via hoor- en werkcolleges, onderzoekend leren, projectwerken, casus gestuurd leren worden de inhouden aangebracht. Uiteraard is er voor elk onderdeel aandacht aan de didactische vaardigheden om de leerstof over te brengen aan leerlingen 

Daarnaast maken we ook werk van een bredere kadering van de opleiding in een culturele en maatschappelijke context oa. via deelname aan extramuros-activiteiten. 

Moet je zeker weten! 

Binnen de richting gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) wordt gestreefd naar een geïntegreerde aanpak tussen theorie en praktijk. 

Sleutelvaardigheden die een belangrijke rol spelen doorheen de opleiding zijn organisatievermogen, creativiteit, flexibiliteit, veiligheidszin, zelfstandigheid en zin voor samenwerking. 

Gezondheidsopvoeding (voeding-verzorging) kan je combineren met één van volgende onderwijsvakken: