Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Wiskunde

Dit is een knelpuntvak dat je gratis kan volgen als werkzoekende bij de VDAB.

 

Ben je gemotiveerd om wiskundige problemen stapsgewijs op te lossen en via een correcte wiskundetaal uit te leggen aan je leerlingen? Ben je bovendien kritisch en creatief ingesteld, dan is wiskunde iets voor jou! 

Het opleidingsonderdeel wiskunde bestaat uit een theoretisch en een vakdidactisch deel. De didactiek van de wiskunde vormt een rode draad die doorheen je hele opleiding loopt.  

Je komt in aanraking met verschillende wiskundige disciplines zoals algebra, logica, structuren, verzamelingenleer en relaties, combinatieleer, analyse, meetkunde, matrices, goniometrie, vectorruimten, determinanten, analytische meetkunde, ruimtemeetkunde, statistiek.  

Daarnaast leer je hoe je ICT functioneel kan inzetten in een wiskundeles en hoe je de leerlingen activerend aan de slag kan laten gaan.  

Je komt eveneens in aanraking met extra-muros-activiteiten zoals het uitvoeren van een wiskundewandeling en je gaat zelfs de internationale toer op. “Wiskunde en cultuur” komt hierbij om het hoekje kijken. 

Bij het oplossen van wiskundige problemen kom je via heuristieken in aanraking met problem solving. Daarnaast zal het computationeel denken, je een stap dichter brengen bij vakoverschrijdende projecten. STEM komt hierbij centraal te staan. 

Wiskunde kun je combineren met één van volgende onderwijsvakken: