Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DE OPLEIDING IN DETAIL

Afbeelding De opleiding in detail

De opleiding bachelor in het retailmanagement is uitgebouwd door HOGENT, in samenwerking met Comeos.

Deze professionele bacheloropleiding is gericht op het vormen van 'Strategisch managers in de detailhandel'. De student wordt opgeleid voor het beroep van filiaalmanager, vestigingsmanager, winkelmanager. Hij zal ofwel een werknemer zijn van het retailbedrijf, ofwel zelfstandig ondernemer (franchisenemer). Daarom zal hij ook over ondernemersvaardigheden moeten beschikken om zelfstandig een beleid uit te stippelen.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot de volgende drie doelgroepen:

  • studenten die nog geen beroepservaring hebben, maar die hun enthousiasme en ondernemingszin willen botvieren in een retailsituatie.
  • studenten die ervaring hebben in de retailsector (bijvoorbeeld als jobstudent of als werknemer) en een bachelordiploma willen halen.
  • mensen die werken in de retail, en hun werk willen combineren met studeren.

Duaal leren

De opleiding wordt aangeboden onder de vorm van duaal leren: leren op HOGENT en leren in een echte retailcontext zijn echt met elkaar verweven. Wij werken hiervoor samen met een groot aantal retailbedrijven, die geselecteerde coaches ter beschikking stellen om de studenten professioneel te begeleiden.

Werkplekleren

Naast de theoretische basis is werkveldervaring een essentieel onderdeel van de opleiding. Na elke periode van ‘hogeschoolleren’ volgt een periode van ‘werkplekleren’, waarbij je de verworven kennis en inzichten toepast. Je werkt een volledig academiejaar bij één bedrijf, zodat je de hele cyclus van bedrijfsfilosofie en bedrijfsvisie naar strategische keuzes en operationele activiteiten in de praktijk kan ervaren. Want het is niet mogelijk retail of distributie te leren zonder een sterke band met het bedrijf te hebben.

Tijdens het werkplekleren werk je in overleg met de coach en je docent-begeleider. Je houdt een portfolio bij waarin je je vooruitgang noteert. Jij draagt dus zelf mee de verantwoordelijkheid over je traject. Na elke werkplekperiode gebeurt er op de HoGent een kritische reflectie waarbij de ervaring teruggekoppeld wordt naar het leerproces.

Portfolio

Voor de afstemming tussen werkplekleren en hogeschoolleren worden afspraken gemaakt tussen het bedrijf en HOGENT. HOGENT bepaalt wat van de werkplek wordt verwacht: welke leerdoelen bereikt moeten kunnen worden tijdens het werkplekleren. De inhoud en timing van de leertaken zijn bepaald in functie van wat er noodzakelijk is als input voor het hogeschoolleren.

Iedere student houdt een portfolio bij, waarin alle leertaken zijn opgelijst. De lector-begeleider en de bedrijfscoach duiden aan welke competentie is verworven. De begeleider (die de student gedurende zijn volledige traject van 180 studiepunten begeleidt) beheert samen met de student de competentieopbouw van de student, om de vorderingen via werkplekleren te kunnen integreren in de competentieopbouw.