Facebook Pixel Veelgestelde vragen over retailmanagement - Hogeschool Gent
Foto Veelgestelde vragen over retailmanagement

Veelgestelde vragen over de opleiding retailmanagement.

V

Veelgestelde vragen over de opleiding retailmanagement.

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Een gewone vooropleiding secundair onderwijs volstaat. Indien jouw opleiding toegang geeft tot het hoger onderwijs, kom je voor retailmanagement in aanmerking. Je hoeft geen economische of handelsopleiding te hebben gedaan.

Wel verwachten we van jou een grote interesse in het winkelgebeuren, een grote inzet voor je studies en doorzettingsvermogen. Want retailmanagement is een serieuze uitdaging!

Contacteer onze trajectbegeleider Ann Verdonck (ann.verdonck@hogent.be) om na te gaan onder welke voorwaarden je eventueel voor de opleiding retailmanagement in kan schrijven.

Zorg dat je tijdig ingeschreven bent. Verder hoef je niets bijzonders te doen. Maar als je toch een vakantiejob neemt, probeer die dan bijvoorbeeld in een winkelbedrijf te doen. Zo leer je de sector en het werk al een beetje kennen. Kijk ook eens of er introductiecursussen zijn die nuttig kunnen zijn voor jou.

De werkplek wordt in de eerste plaats geselecteerd op basis van de leermogelijkheden en de kwaliteit van de coaching in de winkel. Wij hebben werkplekken in heel Vlaanderen (inclusief Brussel), maar kunnen niet garanderen dat jouw werkplek dicht bij je thuis is. Uiteraard doen we er wel alles aan om jou een werkplek te geven die vlot bereikbaar is voor jou.

Voor studenten die een volledig academiejaar een kot huren in Gent, kunnen we proberen de werkplek te vinden in (de buurt van) Gent.

Ja. Duaal leren en werken kan gecombineerd worden. Uiteraard moet er voor de lesweken een oplossing gevonden worden, want je bent voltijds student. Tijdens de lesweken kun je dus maar een zeer beperkt aantal uren werken.

Vragen? Mail naar karen.vangrimbergen@hogent.be.

Combineer je werken met studeren? Kijk dan bij bovenstaande vraag.

Studenten worden in principe niet betaald voor het werkplekleren. Indien een bedrijf je toch zou willen betalen, moet je er rekening mee houden dat dat fiscale gevolgen kan hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je belastingen moet betalen en dat je niet langer in aanmerking komt voor kinderbijslag. HOGENT komt hierbij niet tussenbeide.

Ja, je mag zeker als jobstudent werken buiten het onbetaalde werkplekleren. Dat mag in dezelfde winkel waar je werkplekleert, of in een ander bedrijf of een andere winkel van hetzelfde bedrijf. Het is wel een goed idee om hierover duidelijk te communiceren met je werkplekbedrijf. Als je bijvoorbeeld bij Colruyt werkplekleert en bij Delhaize werkt als jobstudent, wil men dat minstens vooraf weten.

Neen. HOGENT betaalt de studenten geen kostenvergoeding. Je staat zelf in voor je vervoer van en naar de werkplek. Eventuele werkkledij die je niet van het bedrijf krijgt, moet je ook zelf kopen.

We verwachten dat je een aantal zaterdagen en eventueel ook uitzonderlijk eens op zondag werkplekleert. Tijdens het werkplekleren werk je op het gewone ritme van de winkel. Uiteraard geldt dit enkel tijdens de periodes van het werkplekleren. De paas- en kerstvakantie heb je vrij om te ontspannen en studeren.

De coördinator beslist bij welk bedrijf je zal werkplekleren. Maar zowel de student als het bedrijf hebben inspraak. We stomen je klaar om je optimaal te kunnen presenteren aan het werkveld, onder meer met sollicitatietraining. Bij de start van het academiejaar organiseren we een bedrijvendag waarbij de bedrijven hun werkplekwinkels komen voorstellen aan de geïnteresseerde studenten en de studenten gaan solliciteren bij de bedrijven.

De coördinator zoekt een optimale match, rekening houdend met het ideale leerpad voor de student.

Voor studenten die duaal leren combineren met werken geldt een individuele regeling.

Ken je een winkel die geïnteresseerd is om mee te doen aan ons project? Laat hen contact opnemen met karen.vangrimbergen@hogent.be.

Neen. De opleiding en de deelnemende bedrijven hebben voldoende werkplekken geselecteerd. Om als werkplek aanvaard te worden, moet er vooral een goede coach zijn in de winkel, en moeten er voldoende leerkansen zijn. Ken je een winkel die geïnteresseerd is om mee te doen aan ons project? Laat hen contact opnemen met karen.vangrimbergen@hogent.be.

Als het niet klikt tussen jou en het bedrijf, dan zal de docent-begeleider tussenbeide komen. Samen met de docent en het bedrijf werk je een oplossing uit. Dat kan eventueel betekenen dat je verandert van winkel of van bedrijf. Opgelet: een student die geen werkplek heeft, kan niet slagen voor het opleidingsonderdeel.

Contacteer onze trajectbegeleider Ann Verdonck (ann.verdonck@hogent.be) om na te gaan of je voor een deel van de opleiding kunt inschrijven.