Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SCHULDBEMIDDELING

Schuldbemiddeling

Jan en Veerle zijn door het verlies van de job van Jan in financiële problemen geraakt en hebben een schuldoverlast opgebouwd. Een sociaal werker in het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt hen bij het opmaken van een correct overzicht van alle schulden, gaat na of schulden nog niet verjaard zijn en schrijft de schuldeisers aan om betalingsuitstel te krijgen. De sociaal werker herbekijkt samen met hen het te besteden inkomen grondig, zodat Jan en Veerle tijdens de afbetaling nog menswaardig kunnen leven. Er wordt overleg gepleegd met onder meer de bank, de overheden en met het OCMW. De sociaal werker wil op termijn bereiken dat Jan en Veerle terug greep krijgen op hun financiële situatie en in de mate van het mogelijke aan potentieel toekomstige schulden het hoofd kunnen bieden.