Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROJECTEN TEXTIELTECHNOLOGIE

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Projecten textieltechnologie

Projectonderwijs loopt als een rode draad doorheen de opleiding waar creativiteit en technologie hand in hand gaan. Je leert de verworven kennis toe te passen in functie van productontwikkeling en procesinnovatie en je leert projectmatig en teamgericht werken. In een team van 5 à 6 studenten wordt een projectopdracht uitgewerkt tot een concreet product of dienst. In een afsluitende groepspresentatie wordt het resultaat voorgesteld  aan een jury.

Project 1:
Eco Design

Projectonderwijs stimuleert studenten om zelfstandig na te denken en problemen op te lossen in een maatschappelijke context. In dit eerste project werkt de textielstudent onder begeleiding innovatieve en vernieuwende ideeën uit in teamverband.

De projectopdracht is gericht op het ontwikkelen van een duurzaam textielproduct waarbij je gestimuleerd wordt tot het nemen van maatschappelijk verantwoorde beslissingen, ecodesign start immers vanaf de productontwikkeling.

Project 2:
User Centered design

Ook de textielindustrie kent een evolutie van massaproductie naar massacustomisatie. Textielbedrijven willen zich onderscheiden op basis van innovatie, creativiteit en personalisatie.

Het project user centered design zet de klant centraal. Je ontwikkelt een gecustomiseerd product volgens de specifieke eisen van de klant rekening houdend met commerciële en technische haalbaarheid.

Project 3:
Smart Design

In smart design ontwikkel je een innoverend product vanuit een marktgedreven en technologiegedreven perspectief en werk je dit uit tot een prototype. 

In teamverband werk je aan vernieuwing op alle mogelijke niveaus:  je gaat op zoek naar nieuwe materialen, werkt nieuwe structuren uit en implementeert nieuwe technologieën. Op die manier geef je concreet vorm aan nieuwe, innovatieve producten.