Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Opbouw

This is IT!

Het eerste modeltraject bezorgt je een stevige basis van kennis en vaardigheden in verschillende IT-vakgebieden die in het tweede modeltraject verder wordt verruimd. In je eerste en tweede modeltraject krijg je een grondige vorming in programmeren, analyse en ontwerp, pc-hardware, besturingssystemen en netwerken, webtechnologie, databanken en XML. Programmeren leer je in verschillende talen: onder meer Java, C# en XML passeren de revue. Daarnaast behoren internettechnologie, webapplicaties en Rich Internet Applications ook tot het programma. Voor netwerken is de opleiding lid van Cisco Network Academy Program.

Ook wiskunde maakt deel uit van je opleiding tot IT'er. Maar laat je niet afschrikken: wiskunde staat voor toegepaste wiskunde, logisch denken en algoritmen begrijpen en uitwerken.

Je krijgt niet alleen een uitgebreide informaticavorming, maar er worden je ook bedrijfseconomische inzichten bijgebracht en je communicatie- en managementvaardigheden worden bijgeschaafd. Zo word je opgeleid tot een informaticus met een dynamische persoonlijkheid, een teamplayer die niet alleen over de nodige IT-expertise, maar ook over communicatieve en commerciële vaardigheden beschikt.

Het blijft niet bij theorie alleen, projectmatig en vakoverschrijdend werken vormen de rode draad doorheen je hele opleiding. Tijdens het derde modeltraject worden je opgedane kennis en vaardigheden verder verdiept en kies je naargelang je interesse voor een specialisatie in netwerken, programmeren, mainframe of webtechnologieën. Door de combinatie van een brede basis met een specialisatie ben je niet alleen specialist in een specifiek IT-domein maar
blijf je tegelijk breed geschoold, zodat je in elk segment van de IT-sector aan de slag kan.

Ter afsluiting van de opleiding wordt je praktijkkennis verfijnd door een intensieve bedrijfsstage van drie maanden. Je werkt als een bijna volleerd IT-er aan een project in een IT-domein van jouw keuze.

Inzicht door praktijk

In de opleiding toegepaste informatica blijft het niet alleen bij theorie en hoorcolleges: theoretische kennis wordt meteen in praktijk omgezet en vakoverschrijdend projectwerk is een vaste waarde in de opleiding. De bedrijfsstage in het derde modeltraject is de kers op de taart: geen afgelijnde opdrachten meer, maar drie maanden proeven van het echte werkleven en IT-projecten uitvoeren op de werkvloer. De finale test om je kennis en
vaardigheden aan de praktijk te toetsen.

Daarnaast bewijs je in je bachelorproef dat je de algemene en beroepsspecifieke competenties zoals presenteren, rapporteren, kritisch inzicht, … volledig onder de knie hebt. De bachelorproef vormt samen met de stage het sluitstuk van de opleiding.

Iedere student werkt bovendien gedurende de hele opleiding aan een portfolio waarmee hij aantoont ook buiten de lessen de informaticawereld en evoluties te volgen, door bijvoorbeeld congressen mee te volgen, opdrachten uit te voeren, …

Up-to-date opleiding 

Door intens contact met de bedrijfswereld is de opleiding nauw betrokken bij de snel evoluerende IT-wereld en wordt ze afgestemd op de voortdurend veranderende eisen ervan. Nieuwe technologieën worden aan hun praktijkwaarde getoetst en indien nodig in het programma geïntroduceerd. De jaarlijkse
trajectweek laat studenten via (inter)nationale sprekers kennismaken met de allernieuwste tendensen en ontwikkelingen. Zo volgt de opleiding de hartslag van de IT-sector op de voet.

De opleiding maakt ook gebruik van hedendaagse onderwijsmethodes, zoals assessments via de elektronische leeromgeving en een onlineprogrammeerlab in de programmeervakken.