Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

PREVENTIEADVISEURNIVEAU2

Preventieadviseur niveau II

Wil je gestalte geven aan een preventiebeleid (arbeidsveiligheid, welzijn op het werk) binnen een organisatie of onderneming? Wil je voor de werknemers risico’s binnen de organisatie/onderneming in kaart brengen en hiervoor een gepaste remediëring voorop stellen? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in de vorming preventieadviseur niveau II die de Hogeschool Gent aanbiedt.

Elke organisatie of onderneming is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen.
Grote ondernemingen of ondernemingen met zware risico’s moeten een preventieadviseur niveau I aanstellen (universitaire vorming). Wat kleinere ondernemingen of ondernemingen met minder zware risico’s moeten een preventieadviseur niveau II aanstellen (nog kleinere ondernemingen kunnen ook kiezen om te werken met een preventieadviseur niveau I of II van een externe dienst).

De vorming preventieadviseur van het niveau II is een wettelijk omschreven opleiding, die afgesloten wordt met examens en een eindwerk, waarna je het officieel attest preventieadviseur niveau II ontvangt. Met dit attest kan je ingaan op de vele vacatures voor preventieadviseur niveau II.

De vorming preventieadviseur niveau II is gespreid over een semester, waarna je de examens aflegt en je eindwerk finaliseert en verdedigt. Je schrijft je in voor 33 studiepunten.

Organisatie opleiding

Je start met theoretische opleiding van 9 weken. De lessen krijg je van docenten die voor het overgrote deel in de praktijk staan. Tijdens deze opleiding:

  • krijg je de bouwstenen aangereikt om een preventiebeleid uit te bouwen;
  • leer je welke risico’s er zijn (machines, elektriciteit, brand, gevaarlijke stoffen, psychosociale risico’s en gezondheidsrisico’s, …) en hoe je een risicoanalyse moet uitvoeren;
  • verneem je hoe deze risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden;
  • leer je hoe je in deze context gepast communiceert en aan vorming doet;
  • maak je kennis met de wettelijke aspecten.

Vanaf week 10 start het werkplekleren en toets je in een bedrijf een aantal theoretische concepten aan de ondernemingspraktijk.
Je spreekt met de preventieadviseur van dit bedrijf af waar jij een nuttige bijdrage kunt leveren aan risicoanalyse (project I) en remediëring (project II). Je krijgt hierbij feedback van medestudenten en van je docenten.

De risicoanalyse verdedig je tijdens de examenperiode in januari. Onmiddellijk na de examens werk je verder op de output van de risicoanalyse (die je nog kan bijsturen) en stel je een adequate remediëring voor. Risicoanalyse en remediëring verwerk je in een onderzoeksrapport, dat je eindwerk vormt, en dat je verdedigt. Je beslist zelf wanneer de verdediging plaatsvindt, dit kan al vanaf eind februari.

De vorming preventieadviseur is een afgerond pakket in de afstudeerrichting milieu- en duurzaamheidsmanagement van de professionele bachelor bedrijfsmanagement. Je schrijft je alleen in voor deze vorming en je betaalt alleen het inschrijvingsgeld voor 33 studiepunten. Het is een unieke kans om je basisdiploma op één semester (+ verdediging eindwerk) aan te vullen met een waardevolle vorming.

Inschrijvingsvoorwaarden
  • De kandidaten vragen de inschrijving aan bij de studietrajectbegeleider.
  • De kandidaten moeten voldoen aan artikel 178 of 179 van de codex hoger onderwijs en aan de inschrijvingsvoorwaarden uit de onderwijs- en examenregeling van HoGent.
  • De kandidaten moeten ofwel beschikken over een bachelordiploma, ofwel minstens 100 studiepunten verworven hebben binnen eenzelfde bachelorsopleiding.
Beperking aantal inschrijvingen

Om de studentenbegeleiding te kunnen garanderen, is het aantal studenten voor het opleidingstraject “Preventieadviseur van het tweede niveau” (zij-instroom) beperkt tot maximaal 20 studenten.

Kostprijs

604 euro

Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de opleiding vernemen, dan kan je terecht bij:

Programma

Opleidingsonderdeel

Semester

Studie-
punten

Hoor-college

Werk-college

Uren begeleide zelfstudie

Uren zelfstudie

Totaal uren studietijd

Inleiding tot het welzijnsbeleid

1

3 stp

24 u.

0 u.

0 u.

51 u.

75 u.

waarom een welzijnsbeleid

 

 

2 u.

 

 

 

 

humane, sociale en economische aspecten van het welzijnsbeleid

 

 

2 u.

 

 

 

 

primaire, secundaire en tertiaire preventie en interventie

 

 

2 u.

 

 

 

 

juridische omkadering

 

 

8 u.

 

 

 

 

welzijnsbeleid en comité PBW

 

 

4 u.

 

 

 

 

actoren in het preventiebeleid

 

 

3 u.

 

 

 

 

invalshoek hiërarchische lijn

 

 

1 u.

 

 

 

 

FOD WASO en Toezicht Welzijn Werk

 

 

2 u.

 

 

 

 

Risicobeheersing

1

4 stp

26 u.

10 u.

0 u.

64 u.

100 u.

algemene en geïntegreerde benadering

 

 

4 u.

 

 

 

 

opsporen van gevaren en risico's

 

 

3 u.

1 u.

 

 

 

analyse van risico's

 

 

3 u.

1 u.

 

 

 

dynamische risicoanalyse

 

 

3 u.

1 u.

 

 

 

output en monitoring

 

 

3 u.

1 u.

 

 

 

analyse, onderzoek en (omstandig) verslag arbeidsongevallen

 

 

3 u.

1 u.

 

 

 

analyse van gebeurtenissen en incidenten

 

 

2 u.

2 u.

 

 

 

het implementeren van maatregelen en beleid

 

 

3 u.

1 u.

 

 

 

Veiligheidscultuur

 

 

2 u.

2 u.

 

 

 

Risicovelden arbeidsveiligheid en uitbouw preventiebeleid

1

6 stp

56 u.

4 u.

 

90 u.

150 u.

uitbouw van een dynamisch risicobeheersingssyteem

 

 

3 u.

 

 

 

 

coördinatie van preventieactiviteiten, communicatie aan hiërarchische lijn

 

 

3 u.

 

 

 

 

aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen

 

 

3 u.

 

 

 

 

collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

 

 

3 u.

 

 

 

 

interne noodplanning, veiligheidssignalisatie, security

 

 

3 u.

 

 

 

 

werken met derden, uitzendarbeid, beschermde werknemerscategorieën

 

 

2 u.

 

 

 

 

machines en arbeidsmiddelen, mechanische risico's,  intern transport

 

 

8 u.

2 u.

 

 

 

veiligheid in de procesindustrie

 

 

3 u.

 

 

 

 

elektrische risico's

 

 

8 u.

 

 

 

 

brand en explosie

 

 

8 u.

2 u.

 

 

 

omgevingsfactoren en fysische agentia

 

 

6 u.

 

 

 

 

veiligheid bij bouwwerken - werven;
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

 

 

6 u.

 

 

 

 

Milieuaspecten en gevaarlijke stoffen

1

3 stp

14 u.

8 u.

2 u.

51 u.

75 u.

milieuaspecten welzijnsbeleid

 

 

2 u.

 

 

 

 

kennis gevaarlijke stoffen, impact, etikettering,  SDS-fiches, bescherming

 

 

4 u.

2 u.

 

 

 

opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen

 

 

4 u.

4 u.

2 u.

 

 

kennis van zware risico's (en meewerken aan noodplanning)

 

 

2 u.

 

 

 

 

Sevesowetgeving en wetgeving gevaarlijke stoffen

 

 

2 u.

2 u.

 

 

 

Arbeidshygiëne, gezondheids- en psychosociale aspecten

1

4 stp

32 u.

4 u.

0 u.

64 u.

100 u.

arbeidshygiëne (algemeen)

 

 

3 u.

 

 

 

 

rol van de arbeidsgeneeskunde, beroepsziekten

 

 

6 u.

 

 

 

 

biologische agentia

 

 

1 u.

 

 

 

 

EHBO

 

 

2 u.

 

 

 

 

werkplekinrichting en antropometrie

 

 

4 u.

 

 

 

 

anatomie, fysiologie, fysieke belasting en ergonomie

 

 

8 u.

 

 

 

 

basiskennis psychologie
psychosociale aspecten

 

 

8 u.

4 u.

 

 

 

Communicatie- en onderzoeksvaardigheden

1

4 stp

26 u.

10 u.

0 u.

64 u.

100 u.

onthaal nieuwe werknemers

 

 

2 u.

 

 

 

 

motivatie- en vormingsstrategieën

 

 

10 u.

 

 

 

 

gegevensverzameling

 

 

6 u.

2 u.

 

 

 

statistiek, epidemiologie en gegevensverwerking

 

 

6 u.

6 u.

 

 

 

projectmanagement

 

 

2 u.

2 u.

 

 

 

Project I preventieadviseur

1

6 stp

0 u.

14 u.

136 u.

0 u.

150 u.

(1) communicatievaardigheden

 

 

 

14 u.

26 u.

 

 

(2) leertaken werkplekleren

 

 

 

 

16 u.

 

 

(3) literatuurstudie

 

 

 

 

8 u.

 

 

(4) risicoanalyse

 

 

 

 

86 u.

 

 

Totaal semester 1

 

30 stp

178 u.

50 u.

138 u.

384 u.

750 u.

SEMESTER 2

 

 

 

 

 

 

 

Project II preventieadviseur

2

3 stp

0 u.

0 u.

75 u.

0 u.

75 u.