Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BIOTECHNOLOGIE

Deze opleiding wordt vanaf academiejaar 2019-2020 aangeboden door HOGENT, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering. Verdere info over deze opleiding volgt in de komende maanden.

Afbeelding Biotechnologie

De opleiding maakt je wegwijs in de biochemische en biotechnologische technieken en leert je om efficiënt, betrouwbaar en tijdsgericht te werken. Met je diploma op zak, kan je terecht in een labo. Maar ook een job in een industriële of onderzoeksomgeving behoort tot de mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld in de chemische sector, de farmaceutische sector, de voeding, de landbouw en de gezondheidszorg. De opleiding maakt je wegwijs in de biochemische en biotechnologische technieken en leert je om efficiënt, betrouwbaar en tijdsgericht te werken. Met je diploma op zak, kan je terecht in een labo. Maar ook een job in een industriële of onderzoeksomgeving behoort tot de mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld in de chemische sector, de farmaceutische sector, de voeding, de landbouw en de gezondheidszorg.

Praktijk/stages

Alle graduaatsopleidingen bestaan minimaal uit één derde werkplekleren. Onder werkplekleren verstaan we praktijklessen, bedrijfsbezoeken, stages, labo’s, enzovoort. Werk je al in de sector? Dan kunnen we samen bekijken of de eigen werkervaring meetelt. Wie afstudeert, is dus meteen klaar om het beroep uit te oefenen. Samen met haar partners, voorziet HOGENT een prima begeleiding op de werkplek. Bovendien kunnen die contacten je later nog van pas komen

 
 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het ‘Diploma van gegradueerde. Dat is een officieel en Europees diploma. 

 
Toekomstperspectieven

Elke graduaatsopleiding bereidt je voor op een concreet beroep. Als beginnend beroepsbeoefenaar krijg je alle essentiële bagage mee. Zo kan je meteen aan de slag op het werkterrein.


 

 
Doorstromen naar een bachelor

HOGENT biedt minimaal één vervolgtraject aan naar de professionele bachelor. Gegradueerden krijgen daarvoor vrijstellingen. Studenten kunnen bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).