Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

JURIDISCH-ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Afbeelding Juridisch-administratieve ondersteuning

Juridisch-administratieve ondersteuning


In de graduaatsopleiding juridisch-administratieve ondersteuning (vroeger: juridische administratie) maak je kennis met:

Algemene vaardigheden
 • Opmaken van juridische documenten en regelingen
 • Inventariseren en archiveren van juridische documenten
 • Discrete en deontologische handelingen
 • Oplossings- en doelgerichte werkwijzen
Verschillende rechtstakken
 • Publiek recht
 • Burgerlijk recht & gerechtelijk privaatrecht
 • Handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht
 • Sociaal recht en fiscaal recht
 • Strafrecht en strafvordering
Seminaries en projectwerk over de verschillende rechtsdisciplines heen
 

Flexibel traject


Al doende leren

Wat maakt de opleiding zo bijzonder? De sterke praktijk- en beroepsgerichte aanpak van ‘werkplekleren’. Je leert niet alleen op school maar ook op de werkvloer bij bijvoorbeeld advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en griffies. De theorie en het brede kader die je aangeleerd krijgt, kan je meteen toepassen op de werkplek. In het traject voor weekendonderwijs kunnen de stages ook uitgevoerd worden op de eigen werkplek of kan je deelnemen aan een project dat aan jouw specifieke omstandigheden wordt aangepast.

Flexibel traject

Deze opleiding omvat 120 studiepunten. Het programma is verdeeld over zes semesters waar je telkens op zaterdag les volgt. Daarnaast is het programma flexibel opgebouwd. Zo kan je ook op latere tijdstippen in het academiejaar instappen.

 

Wat na je diploma?


Na je opleiding heb je de keuze: verder studeren of meteen gaan werken.

Werken

Als je je opleiding succesvol beëindigt, krijg je een officieel Europees erkend diploma van gegradueerde. 

Met de graduaatsopleiding juridische administratie kan je aan de slag als juridisch-administratief medewerker in advocaten- en notariskantoren, bij gerechtsdeurwaarders, griffies van rechtbanken, parketten en politiediensten.

Je kunt ook solliciteren bij juridische diensten van bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en sociale secretariaten.

Ook de overheid is een optie. Je kunt aan het werk als ambtenaar bij diverse diensten van overheidsinstellingen (gemeenten, provincies, federale en gemeenschaps- & gewestinstellingen), bijvoorbeeld financiële diensten en personeelsdiensten.

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! HOGENT biedt een vervolgtraject aan waarmee je een bachelor bedrijfsmanagement (afstudeerrichting rechtspraktijk) kan behalen. Het traject omvat vrijstellingen voor studenten met het diploma van gegradueerde in de juridische administratie. Daarnaast kan je als student bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).

   

  Praktisch


   

  Waar en wanneer?

  • Gent (weekendonderwijs)
   

  Heb je vragen?

  Wil je meer info over de inhoud, de manier van evalueren, de werkvormen, de gewenste begin- en eindcompetenties of het werkplekleren? Mail naar ann.dhooghe@hogent.be. Voor alle anders praktische vragen kan je terecht bij graduaat@hogent.be.  

   

  Veelgestelde vragen