Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERPLEEGKUNDE - VESALIUSINSTITUUT

Deze opleiding wordt vanaf academiejaar 2019-2020 aangeboden door HOGENT, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering. Verdere info over deze opleiding volgt in de komende maanden.

Afbeelding Verpleegkunde - Vesaliusinstituut

De HBO5-opleiding verpleegkunde wordt in het Vesaliusinstituut modulair georganiseerd. Het traject telt vijf modules, gespreid over drie jaar. De opleiding is heel praktijkgericht. Zo evalueren we op regelmatige basis tijdens de lessen. Je krijgt ook geen examens op het einde van elke module. Daardoor zijn de pakketten die je moet verwerken kleiner.

Modules
 • initiatie verpleegkunde
 • verpleegkundige basiszorg
 • oriëntatie algemene gezondheidszorg
 • oriëntatie ouderenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • toegepaste verpleegkunde
Programmaoverzicht

Neem een kijkje op: vesaliusverpleegkunde.be

Praktijk / stages

Stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. Ze nemen de helft van de studietijd in beslag. Dankzij deze leerervaring pas je de aangeleerde vaardigheden toe in de praktijk. De stageplaatsen worden zorgvuldig uitgekozen. Hiervoor werken we samen met belangrijke partners in de regio die de laatste technieken en innovaties toepassen. Je kunt rekenen op een intensieve, individuele ondersteuning van onze begeleiders van de school en van de stageplaats.

Waar kan je deze opleiding volgen?

In het Vesaliusinstituut, School voor Verpleegkunde. Met campussen in Aalst, Brugge, Deinze, Gent, Kortrijk, Oostende, Ronse en Sint-Niklaas. Meer info? vesaliusverpleegkunde.be.

Tewerkstelling

Als verpleegkundige zijn de professionele mogelijkheden eindeloos.

Je kunt aan de slag in:

 • universitaire ziekenhuizen
 • algemene ziekenhuizen
 • psychiatrische instellingen
 • poliklinieken
 • thuisverpleging
 • revalidatiecentra
 • kinderdagverblijven
 • woon- en zorgcentra
 • instellingen voor personen met een handicap
 • vakantiecentra
 • de farmaceutische industrie
 
 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het ‘Diploma van gegradueerde. Dat is een officieel en Europees diploma. 

 
Toekomstperspectieven

Elke graduaatsopleiding bereidt je voor op een concreet beroep. Als beginnend beroepsbeoefenaar krijg je alle essentiële bagage mee. Zo kan je meteen aan de slag op het werkterrein.


 

 
Doorstromen naar een bachelor

HOGENT biedt minimaal één vervolgtraject aan naar de professionele bachelor. Gegradueerden krijgen daarvoor vrijstellingen. Studenten kunnen bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).