Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

WINKELMANAGEMENT

Deze opleiding wordt vanaf academiejaar 2019-2020 aangeboden door HOGENT, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering. Verdere info over deze opleiding volgt in de komende maanden.

Afbeelding Winkelmanagement

De opleiding graduaat in het winkelmanagement omvat 120 studiepunten. Die punten worden gespreid over:

  • zes semesters van 20 studiepunten (tweejarig traject)
  • of vier semesters van 30 studiepunten (driejarig traject)

Deze opleiding is zowel interessant voor jongeren zonder voorkennis als voor studenten die al in de retailsector hebben gewerkt. Je kan de lessen overdag volgen. Tijdens de opleiding leer je alles over het beheren van een verkooppunt: verkooptechnieken, voorraadbeheer, communicatie met klanten, communicatie met personeel, boekhouding en personeelszaken.

Deze opleiding vertrekt vanuit duaal leren. Dat betekent dat je niet alleen op school leert, maar ook op de werkplaats.

Praktijk / stages

In het driejarig traject kom je één dag per week naar school om de meer theoretische opleidingsonderdelen te volgen. Daarnaast werk je één dag per week in een winkel (werkplekleren). In het tweejarig traject kom je twee dagen per week naar school en werk je twee dagen per week in een winkel. Je krijgt begeleiding van een mentor op de werkvloer en van een begeleider van de hogeschool.

Tewerkstelling

Deze opleiding bereidt je voor op een job als afdelingsverantwoordelijke in een grote winkelketen. Je kan uiteraard ook werken als winkelmanager in een klein tot middelgroot verkooppunt. Met dit diploma kan je in heel uiteenlopende sectoren aan de slag zoals in de voedingsnijverheid, kleding, textiel, elektro, multimedia, doe-het-zelfketens, enz.

Opleidingsonderdelen

Het programma omvat 31 opleidingsonderdelen met volgende thema’s:

  • commercieel beheer en marketing
  • organisatie en ondernemen
  • logistiek beheer
  • financieel beheer
  • communicatie
  • leidinggeven
  • HR
 
 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het ‘Diploma van gegradueerde. Dat is een officieel en Europees diploma. 

 
Toekomstperspectieven

Elke graduaatsopleiding bereidt je voor op een concreet beroep. Als beginnend beroepsbeoefenaar krijg je alle essentiële bagage mee. Zo kan je meteen aan de slag op het werkterrein.


 

 
Doorstromen naar een bachelor

HOGENT biedt minimaal één vervolgtraject aan naar de professionele bachelor. Gegradueerden krijgen daarvoor vrijstellingen. Studenten kunnen bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).