Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BOUW- EN HOUTCONSTRUCTIES

Afbeelding Bouw- en houtconstructies

Binnen deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan materiaalkennis aangezien die kennis aan de basis ligt van een goed ontworpen en uitgevoerde bouwconstructie. Ook de diverse uitvoeringstechnieken zoals metsen, betonneren, opstellen staalstaat, bemalen, beschoeien, … worden behandeld.

Module-eenheden

Bouwwetgeving, wiskunde, materialenleer, bouwfysica, meetinstrumenten en meettechnieken, renovatietechnieken, stedenbouw en ruimtelijke ordening, computertekenen, sterkteleer, bouwwetgeving, …

 

 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het officieel en Europees erkend ‘Diploma van gegradueerde bouw- en houtconstructies’.

 
Toekomstperspectieven

Met dit diploma van gegradueerde kan je terecht bij technische diensten van steden en gemeenten, provincies, maatschappijen voor waterbedeling, gemeenschappelijk vervoer, huisvesting, spoorwegen, ministeries, aannemers van wegen, gebouwen, waterwerken, prefabricatie, studiebureaus voor gewapend beton, onderzoekscentra, laboratoria, expertisebureaus, adviesbureaus, verkoop en promotie van bouwmaterialen, bouwpromotoren en onderwijs.

 
 
Verder studeren aan HOGENT

HOGENT biedt een vervolgtraject aan in dagonderwijs en via afstandsleren. Het traject omvat vrijstellingen voor studenten met het diploma van gegradueerde bouw- en houtconstructies die binnen HOGENT het diploma van professionele bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting vastgoed wensen te behalen. Daarnaast kunnen studenten bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).