Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Chemie

Kiezen voor de graduaatsopleiding chemie, optie biochemie, is kiezen voor de toekomst. De opleiding richt zich niet alleen op technisch geschoolde werknemers (productie, laboratoria, kwaliteitscontrole, milieucontrole …) maar ook de commercieel ingestelde medewerkers (o.a. technisch commerciële functies) en ieder met een gezonde belangstelling voor biochemie en/of biotechnologie.

De opleiding richt zich op het begrijpen, analyseren en afregelen van scheikundige processen. Tijdens de opleiding worden attitudes ontwikkeld zoals zin voor initiatief, flexibiliteit, autonoom en in teamverband werken, zin voor efficiëntie, doorzettingsvermogen, zin voor nauwkeurigheid, analytisch en logisch denken.

Module-eenheden

Anorganische chemie, organische chemie, analytische chemie, fysicochemie, ...

 

 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het officieel en Europees erkend ‘Diploma van gegradueerde chemie’.

 
Toekomstperspectieven

Met een diploma van gegradueerde chemie kan je terecht in KMO’s en in de grootindustrie: laboratoria, distributie, fijnchemicaliënindustrie, farmaceutische nijverheid, biotechnologie, brouwerijen, milieu-industrie, voedingsnijverheid, …

 
 
Verder studeren aan HOGENT

HOGENT biedt een vervolgtraject aan in dagonderwijs en via afstandsleren. Het traject omvat vrijstellingen voor studenten met het diploma van gegradueerde chemie die binnen HOGENT het diploma van professionele bachelor in de chemie wensen te behalen. Daarnaast kunnen studenten bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).