Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ELEKTROMECHANICA

Afbeelding Elektromechanica

Deze opleiding biedt vier clusters aan: basis, mechanica, elektrotechniek en optie klimatisatie of productie-automatisering. Het accent in de basiscluster ligt vooral op de mechanische, elektrische en elektronische basiskennis. In de modules van de mechanica wordt de theoretische mechanische basiskennis vanuit een toegepaste en praktische hoek aangeboden. De modules van de elektrotechniek beogen een grondige kennis van de analoge en digitale technieken. In functie van de gekozen optie word je opgeleid tot deskundige in de klimatisatie of deskundige in de productieautomatisering.

Naast de theorie nemen de opdrachten en het projectwerk een belangrijke plaats in. Bij de realisatie en verdediging van het projectwerk, krijgt iedereen de kans om de opgedane kennis toe te passen en hun communicatieve vaardigheden, kwaliteits- en economisch bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel te tonen.

Module-eenheden

Toegepaste wiskunde, basis elektriciteit, basis elektronica, tekenen en schema-analyse, mechanica sterkteleer, materiaalkunde, thermodynamica, pneumatica, elektrische machines, ...

 

 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het officieel en Europees erkend ‘Diploma van gegradueerde elektromechanica’.

 
Toekomstperspectieven

Deze opleiding biedt een zeer ruime waaier aan beroepsmogelijkheden: productieverantwoordelijke, verantwoordelijke van een servicedienst of onderhoudsafdeling, klimatisatietechnicus, verwarmingstechnicus, medeontwerper van nieuwe producten, technisch commercieel afgevaardigde, medewerker van een studiedienst voor ontwerp, realisatie en automatisatie van procesonderdelen en productiemachines ...

 
 
Verder studeren aan HOGENT

HOGENT biedt een vervolgtraject aan in dagonderwijs en via afstandsleren. Het traject omvat vrijstellingen voor studenten met het diploma van gegradueerde elektromechanica die binnen HOGENT het diploma van professionele bachelor in de elektromechanica wensen te behalen. Daarnaast kunnen studenten bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).