Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TOPOGRAFIE

Afbeelding Topografie

Tijdens deze driejarige opleiding verken je de vele facetten van de ‘topografie’ zoals o.a het opmeten van wegenwerken, de waardebepaling van vastgoed, het ontwerpen van een verkaveling, het opmaken van een plaatsbeschrijving, het uitzetten van coördinaten van wegen en gebouwen. Je leert welke meettechnieken en -toestellen hiervoor worden gebruikt, en je doet zelf opmetingen op het terrein met de verschillende meettoestellen. Je meetresultaten leer je omzetten in een digitale tekening. Verder wordt er tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan de verschillende juridische aspecten die verband houden met topografie.

Module-eenheden

Materialen en constructies, bouwfysica, stabiliteit, tekenen, topografie, wegenbouw, meetinstrumenten en meettechnieken, expertise en beheer onroerend goed, foutenleer, zakenrecht en overheidsopdrachten, ...

 

 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het officieel en Europees erkend ‘Diploma van gegradueerde topograaf’.

 
Toekomstperspectieven

Met deze opleiding kan je aan de slag in studiebureaus en in de bouw- en vastgoedsector. Je wordt een gewaardeerd medewerker van landmeters, aannemers of studie- en adviesbureaus inzake grootschalige opmetingen, verkavelingen, waardebepalingen en expertises.

 
 
Verder studeren aan HOGENT

HOGENT biedt een vervolgtraject aan in dagonderwijs en via afstandsleren. Het traject omvat vrijstellingen voor studenten met het diploma van gegradueerde topograaf die binnen HOGENT het diploma van professionele bachelor in het vastgoed, afstudeerrichting landmeten wensen te behalen. Daarnaast kunnen studenten bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).