Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VERPLEEGKUNDE

Afbeelding Verpleegkunde

De opleiding verpleegkunde wordt in het Vesaliusinstituut modulair georganiseerd. Het traject telt vijf modules. Een module loopt over één semester, met uitzondering van de laatste module die een volledig schooljaar inneemt. De opleiding is beroepsgericht. Het accent ligt op praktijkoefeningen, stages en beroepsgerichte attitudes.

Er wordt binnen de opleiding permanent geëvalueerd. Telkens een hoofdstuk is afgewerkt, volgt er een evaluatie. Met andere woorden, er worden regelmatig evaluaties afgenomen tijdens de lessen, verspreid over de module. Er zijn geen examens op het einde van elke module en de te verwerken pakketten zijn daardoor kleiner.

 
Praktijk en stages

Stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding tot gegradueerd verpleegkundige. Ze nemen de helft van de studietijd in. Via deze leerervaring worden de aangeleerde vaardigheden toegepast in de praktijk. De stageplaatsen worden zorgvuldig uitgekozen. Er wordt gewerkt met belangrijke partners in de regio waar de laatste technieken en innovaties plaatsvinden. Je wordt zeer intensief en individueel begeleid door stagebegeleiders van de school en van de stageplaats (mentoren).

Module-eenheden

Initiatie verpleegkunde, verpleegkundige basiszorg, oriëntatie algemene gezondheidszorg, oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg en toegepaste verpleegkunde.

 

 
Diploma

Na het succesvol beëindigen van je opleiding behaal je het officieel en Europees erkend ‘Diploma van gegradueerde verpleegkunde’.

 
Toekomstperspectieven

Het werkveld biedt tal van mogelijkheden: universitaire en algemene ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, poliklinieken, thuisverpleging, revalidatiecentra, kinderdagverblijven, woon- en zorgcentra, gehandicapteninstellingen, vakantiecentra, farmaceutische industrie, …

 
 
Verder studeren aan HOGENT

HOGENT biedt een vervolgtraject aan in dagonderwijs en via afstandsleren. Het traject omvat vrijstellingen voor studenten met het diploma van gegradueerde verpleegkunde die binnen HOGENT het diploma van professionele bachelor in de verpleegkunde wensen te behalen. Daarnaast kunnen studenten bijkomende vrijstellingen aanvragen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s) en Eerder Verworven Competenties (EVC’s).