Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BASISOPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

 

Basisopleiding Energiedeskundige Type A

Wie het beroep van energiedeskundige type A wil uitoefenen, kan bij HOGENT terecht als erkend opleidingsverstrekker.

Het EPC, het energieprestatiecertificaat dat potentiële kopers en huurders informeert over de energieprestaties van een woning, kan alleen opgemaakt worden door erkende energiedeskundigen type A. Wie dit beroep wil uitoefenen, moet eerst een door het Vlaams Energieagentschap erkende opleiding volgen en slagen voor het examen. HOGENT is een erkende opleidingsverstrekker en erkende exameninstelling.

De energiedeskundige type A moet ter plaatse langskomen om de woning te inspecteren. Hij/zij kijkt naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ... en moet bij de inspectie het inspectieprotocol volgen. De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld. 

Dit gegeven brengt ons tot 5 lesdagen en 1 examendag met volgende inhoud:

 • Wetgevend kader, opbouw van het inspectieprotocol
 • Basis bouwfysica en basis technische installaties
 • Basis technische installaties en opbouw van de EPC-software
 • Praktijkoefeningen, inoefenen van de EPC-software
 • Plaatsbezoek, case en dataverzameling, opbouw van het EPC-certificaat
 • Examen
Doelstelling

Het doel van de kandidaten is het slagen in het examen als één van de erkenningsvoorwaarden zoals wettelijk vastgelegd in het Energiebesluit van 19 november 2010. Voor meer informatie over deze erkenning verwijzen we naar de website www.energiesparen.be/energiedeskundigetypea.

De doelgroep zijn geïnteresseerden die de wettelijke erkenning van energiedeskundige type A willen verkrijgen. Deze navorming is geschikt voor:

 • Bachelorstudenten vastgoed, afstudeerrichting landmeten met een EPC-opleiding ouder dan 1 jaar die een erkend examen willen afleggen
 • Bachelorstudenten vastgoed, afstudeerrichting vastgoed die zich ook nog willen bekwamen als energiedeskundige type A (parallel of na de opleiding vastgoed)
 • Alumni van de bachelor vastgoed
 • Masters of Science in de industriële wetenschappen bouwkunde/landmeten (diploma bezorgen)

Voor alle andere instromers (bv. uit architectuur, bouwkunde) is de opleiding toegankelijk na een intakegesprek. Bezorg in dit geval jouw hoogst behaalde relevante diploma of bewijs via energiedeskundigeA@hogent.be. Volgende kennis wordt afgetoetst:

 • bouwkundige of bouwtechnische kennis
 • planlezen, plantekenen en 3D-modelling
 • basiskennis bouwfysica

Ontbrekende kennis kan worden verworven door in te schrijven voor bepaalde opleidingsonderdelen uit de bachelor vastgoed.

Deze permanente vorming kost 600 euro. In de prijs zijn de vorming en twee examenkansen inbegrepen. Als de minimumdrempel van vijftien inschrijvingen niet is behaald, zal worden nagegaan of de navorming effectief kan doorgaan. Als de permanente vorming niet doorgaat, hebben de deelnemers die het inschrijvingsgeld al hebben betaald recht op de volledige terugbetaling. De deelnemers kunnen inschrijven tot een week voor de start van de lessenreeks. 

We hanteren ook een maximumdrempel van twintig kandidaten. Als er zich meer kandidaten aanmelden, worden zij volgens datum van aanmelding opgenomen op de wachtlijst voor de volgende navorming. Zij kunnen dan prioritair inschrijven. 

Iemand die alleen wil deelnemen aan het examen betaalt 300€ voor één examenkans.

Lesdata

De lessen vinden telkens plaats van 13 tot 19 uur in het C-gebouw (lokaal C0.008) op campus Schoonmeersen.

 • 3, 10, 17 en 24 oktober 2019
 • 7 en 14 november 2019
Examendata
 • 27 mei 2019 van 8.15 tot 12.30 uur in lokaal B3.032
 • 4 september 2019 van 13.30 tot 17.30 uur in lokaal C2.003
 • 21 november 2019, van 13 tot 19 uur in lokaal C2.003

Parkeren mogelijk in de parking van het Station Gent Sint-Pieters.

HOGENT maakt de deelnemerslijst over aan het VEA. 

 

Contact

energiedeskundigeA@hogent.be
09 243 27 24

 

Voorwaarden voor deelname
 • Je beschikt over een getuigschrift (jonger dan 11 maanden) van deelname aan de erkende opleiding van energiedeskundige type A  of een brief van het VEA waarin het examen als sanctie staat opgegeven.
 • Je hebt het inspectieprotocol, slides, notities en een rekenmachine in de aanslag om naar het examen te vertrekken.
 • Je beschikt over de app ‘itsme’ om éénmalig in te loggen in de energieprestatiedatabank. Dit kan eventueel ook met smsEen eID kaartlezer is niet toegestaan.  Let op: de app moet op voorhand geïnstalleerd en gekoppeld zijn met uw identiteitskaart. 
Inhoud van het examen
 • Een inleiding tot de bouwfysica en technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)
 • Het wetgevend kader (o.a. Energiebesluit 19 november 2010 en de ministeriële besluiten in uitvoering van dit besluit)
 • Het inspectieprotocol
 • De werking van de certificatiesoftware
 • De werking van de energieprestatiedatabank
Praktische info over het examen

Het examen duurt in totaal vier uur en bestaat uit twee delen. Het theoretische deel bestaat uit twintig meerkeuzevragen over het volledige inspectieprotocol en duurt een uur. Er wordt geen giscorrectie of hoge cesuur toegepast. Het theoretische gedeelte staat op 30% van de punten.

Voor het praktische gedeelte van het examen trekken we drie uur uit. Je krijgt een case over een woning waarover 15 tot 20 vragen worden gesteld. Om op de vragen te kunnen antwoorden moet de oefening worden ingegeven in de EPC-software van het VEA. Deze case staat op 70% van de punten.

Beide delen zijn open boek. 

Examendata
 • 4 september 2019 van 13.30 tot 17.30 uur in lokaal C2.003
 • 21 november 2019, van 13 tot 19 uur in lokaal C2.003