Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

EXPERT NEFROLOGISCHE DIËTETIEK

 

Expert nefrologische diëtetiek
(94 uren theorie, 26 uren stage)

Wil je als diëtist ook inzetbaar zijn in de begeleiding van nierpatiënten of het zorgtraject chronische 
nierinsufficiëntie? Wil je jouw kennis over nierlijden verbeteren om patiënten in de eerste of 
tweede lijn beter te helpen? Dan is deze navorming iets voor jou! 

Beschrijving

De navorming ‘Expert in de nefrologische diëtetiek’ wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met verminderde nierfunctie, gaande van beginnende nierproblemen tot chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapie. 
Doorheen dit opleidingstraject ontwikkel je gespecialiseerde expertise die rechtstreeks toepasbaar 
is in de praktijk. Tijdens de theoretische lessen word je op een interactieve manier begeleid door 
experten uit het werkveld. De praktische toepassing gebeurt in de vorm van casuïstiek, kookworkshops, multidisciplinaire interacties en motiverende gesprekstechnieken. 
Met het attest van expert in de nefrologische diëtetiek heb je een extra troef in handen in het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie als zelfstandige diëtist, alsook in gespecialiseerde multidisciplinaire centra in de nefrologie, dialysecentrum...

Programma

  • Biomedische wetenschappen: Anatomie, fysiologie en pathologie; behandeling; verpleegkundige begeleiding; nierlijden en diabetes; nierlijden en hart– en vaatziekten; de geriatrische patiënt; nierlijden bij kinderen; interpretatie labogegevens; interactie medicatie en voeding; zorgtraject chronische nierinsufficiëntie en een bezoek aan een niercentrum 

  • Toegepaste dieetleer: De nefrologische adviezen; het ideale consult; de begeleiding van 
    de allochtone patiënt; dieetadvies bij kinderen met nierproblematiek; nutritional assessment, 
    screening en support; kookworkshop; oefeningen en casuïstiek 

  • Communicatieve wetenschappen: Motivational interviewing; gesprekstechnieken; bereiken 
    van gedragsverandering; inleefoefening en educatietechnieken 

  • Examen en stageportfolio 

Certificaat

Indien je slaagt voor de toetsing, ontvang je het attest ‘navorming expert nefrologische diëtetiek’. Indien je niet slaagt of er niet aan deelneemt, ontvang je een attest van deelname. 

Doelgroep

Zelfstandige diëtisten, klinische diëtisten werkzaam in ziekenhuizen of rust- en verzorgingstehuizen, pas afgestudeerde diëtisten die zich willen onderscheiden door een specialisatie op vlak van nefrologie 

Deze navorming wordt opnieuw geprogrammeerd in het najaar 2018. 
Ben je geïnteresseerd in deze navorming, stuur dan een mailtje naar nefrologischedietetiek@hogent.be , en we houden je rechtstreeks op de hoogte.


Locatie

Campus Ledeganck 
K.L. Ledeganckstraat 8
9000 Gent

Werkende deelnemers kunnen gebruik maken van betaald educatief verlof of vormingsverlof. 
Dit initiatief krijgt de steun van de Vlaamse Nefrologische Diëtisten en de Oost-Vlaamse LMN’s. 

Deze navorming wordt opnieuw geprogrammeerd in het najaar 2018. 
Ben je geïnteresseerd in deze navorming, stuur dan een mailtje naar nefrologischedietetiek@hogent.be , en we houden je rechtstreeks op de hoogte.

Deze navorming wordt opnieuw geprogrammeerd in het najaar 2018. 
Ben je geïnteresseerd in deze navorming, stuur dan een mailtje naar nefrologischedietetiek@hogent.be , en we houden je rechtstreeks op de hoogte.