Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HOW TO BRIDGE THE FINANCIAL EDUCATION GAP

 
How to bridge the financial education gap

Navormingsreeks voor boekhouders en hoofdboekhouders van bedrijven
in samenwerking met Conessence 

Wat is financial controlling. Wat verwacht de C.E.O., bedrijfsleider, CFO van een controller ?

(8 oktober 2019)

Financial Controlling wordt nog te vaak verkeerd geïnterpreteerd als het controleren in de enge vorm van de cijfers in een bedrijf maar dit is meer het werk van audit. Financial Controlling is ervoor zorgen dat je de juiste cijfers verwerft als beheersinformatie voor je bedrijf om op die manier op een pro-actieve manier de onderneming beter mee te sturen. Deze cijfers sluiten uiteraard aan met de boekhouding (foto uit het verleden) maar zijn veel omvattender.
Aan de hand van één of meerdere praktijkgetuigenissen uit een aantal sectoren willen we aanduiden welke de precieze taken en methodes zijn die een goede controller in zich heeft en over welke competenties hij beste beschikt.


Belang van Cost accounting & marge-analyses

(22 oktober 2019)

Waar de traditionele boekhouding enkel de globale bruto-marge vaststelt wil je als controller grip krijgen waarom marges wijzigen en deze pro-actief kunnen sturen. We bekijken ook andere belangrijke parameters zoals opvolging van productiviteit, bewaking van overheads,…


Budget, forecast, variantie-analyses, cash opvolging,… Hoe, wat en wanneer + welke softwaretools zijn er?

 (12 november 2019)

Deze sessie valt uiteen 2 luiken: een academisch gedeelte over de aandachtspunten valuilen en periodiciteit van budgets, forecasts, variantie-analyses, cash forecasts,… daarnaast een uiteenzetting door Delaware (en Silverfin?) over de software-tools die voorhanden zijn op de markt.


Hoe K.P.I.’s de strategie meetbaar maken & de rol van financiële en niet-financiële KPI’s. Van data naar bruikbare informatie en belang van historical data voor adequate forecasting.

 (28 november 2019)

Hoe de strategie vertalen in concrete doelstellingen en bijgevolg ‘smart’ kpi’s. Belang van niet financiële kpi’s en de betrokkenheid van de ganse onderneming. Hoe kun je de historische data omvormen naar bruikbare data voor je forecasting model.


Optimale financiering en alternatieve financieringsvormen. Waar let de bank op en hoe vermijd je in woelig vaarwater te komen?

(11 februari 2020)

Hier belichten we de diverse facetten van financering en hoe een bank naar een financieringsdossier kijkt. We doen dit aan de hand van een ‘rollenspel’ met kredietbeslissers.


Interne audit en corporate governance

(3 maart 2020)

Het ontbreekt in teveel bedrijven aan een minimum aan interne auditregels. Die kunnen niet alleen mogelijke problemen van fraude voorkomen maar zorgen ook voor meer transparantie. Doel is een ‘handleiding’ aan interne auditregels naar voor brengen toepasbaar in elk bedrijf. Dit is een item dat ook bijdraagt tot corporate goverenance of deugdelijk bestuur in een bedrijf. Naast de visie, missie en strategie is dit minstens even belangrijk om het bedrijf op de rails te houden.


Integraded Reporting : US Gaap,

(24 maart 2020)

‘Beyond managment reporting’, hoe pakken internationale bedrijven dit aan ?


Waardecreatie voor ondernemingen: wat betekent dit concreet?

(21 april 2020)

8 avonden vanaf 18 uur
oktober 2019 - april 2020

Maaltebruggekasteel (eerste verdieping)
Kortrijksesteenweg 1023
9000 Gent

Inschrijven kan binnenkort. Hou deze pagina in de gaten voor meer info.

€ 20 euro per sessie

Inschrijven kan binnenkort. Hou deze pagina in de gaten voor meer info.

Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met carine.coppens@hogent.be.