Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

MANTELZORGCOACHES

 
Navorming Mantelzorgcoaches - 30 uur

Ben jij of is jouw organisatie betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers?
Wil je weten hoe je nog beter kunt inspelen op hun noden en wensen?

Deze meerdaagse en praktijkgerichte navorming tot mantelzorgcoach biedt een theoretische basis en praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers. Je maakt kennis met verschillende denkkaders waaronder de oplossingsgerichte visie en het systeemgericht werken.

Oplossingsgericht coachen leert je oog te hebben voor sterktes in plaats van tekortkomingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden.

Systeemgericht werken gaat uit van de visie dat mensen niet op zichzelf bestaan, maar steeds deel uitmaken van verschillende systemen (relaties, netwerken, groepen, …). Als coach hou je rekening met deze context en zoek je naar ingangen om situaties in beweging te brengen.

In de navorming wordt theorie continu afgewisseld met casussen, rollenspelen en interactieve werkvormen. Je leert de draagkracht en draaglast van mantelzorgers in te schatten en maakt kennis met methodieken voor het optimaliseren van deze balans.

Ook de ruimere context komt aan bod: welke rollen nemen mantelzorgers op, welke ondersteuning is effectief bij mantelzorgers, hoe kan je als organisatie optimaal inspelen op de noden van mantelzorgers? Vanuit deze verschillende invalshoeken scherp je je vaardigheden aan om mantelzorgers te coachen en binnen jouw organisatie een visie rond mantelzorg uit te bouwen.

Programma

  • Beleving van mantelzorg
  • Rollen van mantelzorgers
  • Kennismaking met de systeemtheorie
  • Systeemdenken en communicatie
  • Introductie in het oplossingsgericht werken
  • Flowchart bij oplossingsgericht werken
  • Vaardigheden en tools voor de oplossingsgerichte coach
  • Mantelzorgbeleid en lokaal samenwerken

Experts

Chris Van Dam, praktijklector binnen de opleiding orthopedagogie van  HOGENT en staflid in het Korzybski Instituut in Brugge. Chris heeft jarenlange ervaring als personal coach, teamcoach en is trainer in verschillende sectoren: geestelijke gezondheidszorg, jongerenwelzijn, ondersteuning van personen met een handicap/beperking, onderwijs,…

Nadine De Stercke, lector bij de opleiding Sociaal werk van HOGENT. Nadine heeft 20 jaar praktijkervaring binnen diverse settings waaronder OCMW Evergem en Bond Moyson.  Ze is relatie-en gezinstherapeute en volgde onder andere een vierjarige bijscholing over het systeemtheoretisch model.

Benedicte De Koker, lector en onderzoeker bij HOGENT, vakgroep Audiologie, Logopedie, Ergotherapie. Benedicte heeft ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek rond het thema mantelzorg en methodiekontwikkeling. Ze doctoreerde aan de Universiteit Antwerpen rond de situatie en beleving van mantelzorgers in Vlaanderen. 

 

Data

Nog niet gekend

Locatie

Gent

Inschrijven en prijs

Richtprijs: 480 euro voor 4 lesdagen inclusief lunch en lesmateriaal.

Heb je interesse om deze opleiding te volgen? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar navorming.mantelzorgcoaches@hogent.be.
Zo kunnen we je op de hoogte brengen zodra er een volgende navorming gepland is. Ook met vragen kan je terecht op bovenstaand e-mailadres.

Al wie betrokken is bij het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers, zowel in de thuissituatie als in een residentiële setting, zoals bijvoorbeeld: sociaal  werkers, orthopedagogen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, zorgcoördinatoren, psychologen, stafmedewerkers, personeel uit mutualiteiten, woon-en zorgcentra, thuiszorgdiensten, …

Na afronding van de volledige navorming ontvang je een aanwezigheidsattest.