Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NAVORMING EVIDENCE BASED MANAGEMENT

OPZET

Effectieve resultaten boek je door intuïtief en gewoontedenken te doorbreken. Evidence based management stelt je in staat om bepaalde kwesties bewust aan te pakken op basis van beschikbare informatie. Je leert doeltreffende, geteste modellen en methoden met aangetoonde effectiviteit en nut als uitganspunt voor je managementpraktijk toe te passen. Maak kennis met de meest recente en vernieuwende managementtechnieken uit binnen- en buitenland. De opleiding is doorweven met concrete voorbeelden en oefeningen zodat je deze concepten vlot kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. We focussen per module op een van volgende vier managementdomeinen: beslissen, kwaliteit, lean en HRM.

DOELGROEP

Verantwoordelijken werkzaam in de zorg- en welzijnssector.

DATA VAN DE LESSEN

24 & 25 april 2014; 8, 9 & 23 mei 2014.
De lessen vinden telkens plaats van 8.45u tot 17.15u.

PLAATS

HoGent - faculteit Mens en Welzijn - Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 te 9000 Gent

CERTIFICAAT

Deelnemers krijgen een attest 'navorming Evidence based management'.

PRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt €450.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via mail naar marc.dhaeze@hogent.be

CONTACTPERSOON

 marc.dhaeze@hogent.be