Facebook Pixel Navorming mantelzorgcoaches - Hogeschool Gent
Foto Navorming mantelzorgcoaches

Navorming mantelzorgcoaches.

N

Navorming mantelzorgcoaches.

Deze meerdaagse en praktijk­gerichte navorming tot mantelzorg­coach biedt een theoretische basis en praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantel­zorgers. Je maakt kennis met verschillende denk­kaders waaronder de oplossings­gerichte visie en het systeem­gericht werken.

Oplossingsgericht coachen leert je oog te hebben voor sterktes in plaats van tekort­komingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden.

Systeemgericht werken gaat uit van de visie dat mensen niet op zichzelf bestaan, maar steeds deel uitmaken van verschillende systemen (relaties, netwerken, groepen …). Als coach hou je rekening met deze context en zoek je naar ingangen om situaties in beweging te brengen.

In de navorming wordt theorie continu afgewisseld met casussen, praktijk­gerichte methodieken en interactieve werkvormen. We gaan in op vragen als: Hoe kan je de draag­kracht van mantel­zorgers verhogen, hoe werk je optimaal samen binnen de driehoek van zorg­vrager, mantel­zorger en professionele hulp­verlener?

Ook de ruimere context komt aan bod: welke rollen nemen mantel­zorgers op, hoe kan je als organisatie optimaal inspelen op de noden van mantelzorgers? Vanuit deze verschillende invals­hoeken scherp je je vaardigheden aan om mantel­zorgers te coachen en binnen jouw organisatie een visie rond mantelzorg uit te bouwen.

Programma

 • Beleving en rollen van mantelzorgers
 • Kennismaking met de systeemtheorie
 • Systeemdenken en communicatie
 • Introductie in het oplossingsgericht werken
 • Flowchart bij oplossingsgericht werken
 • Vaardigheden en tools voor de oplossingsgerichte coach
 • Coachingsprogramma Mantelkracht
 • Gespreksinstrumenten Zicht op mantelzorg, Samenspraak
 • Mantelzorgbeleid en lokaal samenwerken

Doelgroep

Al wie betrokken is bij het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers, zowel in de thuissituatie als in een residentiële setting, zoals bijvoorbeeld: sociaal werkers, orthopedagogen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, zorgcoördinatoren, psychologen, stafmedewerkers, personeel uit mutualiteiten, woon-en zorgcentra, thuiszorgdiensten …

Certificaat

Na afronding van de volledige navorming ontvang je een aanwezigheidsattest.

Data

De navorming bestaat uit vier vormingsdagen (totaal: 30 uur), telkens van 9 tot 17 uur.

 • Dinsdag 15 februari
 • Donderdag 24 februari
 • Maandag 7 maart
 • Maandag 14 maart

Locatie

Campus Vesalius
Keramiekstraat 80
9000 Gent

Prijs

De kostprijs voor de vier dagen inclusief lunch en lesmateriaal is 480 euro. Ook het handboek Zorg voor mantelzorg is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor deze navorming? Bezorg ons je gegevens via de webregistratie en we schrijven je spoedig in.

Registreren

Vragen?

navorming.mantelzorgcoaches@hogent.be

Maak kennis
met onze experts.

Maak kennis met onze experts

Chris Van Dam, praktijk­lector binnen de opleiding orthopedagogie van HOGENT en staflid van het Oplossingsgericht Centrum vzw. Chris heeft jaren­lange ervaring als personal coach, teamcoach en is trainer in verschillende sectoren: geestelijke gezondheids­zorg, jongeren­welzijn, ondersteuning van personen met een handicap/beperking, onderwijs …

Nadine De Stercke, lector bij de opleiding sociaal werk van HOGENT. Nadine heeft 20 jaar praktijk­ervaring binnen diverse settings waaronder OCMW Evergem en Bond Moyson. Ze is relatie-en gezins­therapeute en volgde onder andere een vierjarige bijscholing over het systeem­theoretisch model.

Benedicte De Koker, lector en onderzoeker bij HOGENT, vakgroep Audiologie, Logopedie, Ergotherapie. Benedicte heeft ruime ervaring met praktijk­gericht onderzoek rond het thema mantelzorg en methodiek­ontwikkeling. Ze doctoreerde aan de Universiteit Antwerpen rond de situatie en beleving van mantel­zorgers in Vlaanderen. Ze is mede-auteur van het handboek 'Zorg voor mantelzorg', uitgegeven bij Van In (2018).