Facebook Pixel Navorming mantelzorgcoaches - Hogeschool Gent
Foto Navorming mantelzorgcoaches

Navorming mantelzorgcoaches.

N

Navorming mantelzorgcoaches.

Deze meerdaagse en praktijkgerichte navorming tot mantelzorgcoach biedt een theoretische basis en praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers. Je maakt kennis met verschillende denkkaders waaronder de oplossingsgerichte visie en het systeemgericht werken.

Oplossingsgericht coachen leert je oog te hebben voor sterktes in plaats van tekortkomingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden.

Systeemgericht werken gaat uit van de visie dat mensen niet op zichzelf bestaan, maar steeds deel uitmaken van verschillende systemen (relaties, netwerken, groepen, …). Als coach hou je rekening met deze context en zoek je naar ingangen om situaties in beweging te brengen.

In de navorming wordt theorie continu afgewisseld met casussen, praktijkgerichte methodieken en interactieve werkvormen. We gaan in op vragen als: Hoe kan je de draagkracht van mantelzorgers verhogen, hoe werk je optimaal samen binnen de driehoek van zorgvrager, mantelzorger en professionele hulpverlener?

Ook de ruimere context komt aan bod: welke rollen nemen mantelzorgers op, hoe kan je als organisatie optimaal inspelen op de noden van mantelzorgers? Vanuit deze verschillende invalshoeken scherp je je vaardigheden aan om mantelzorgers te coachen en binnen jouw organisatie een visie rond mantelzorg uit te bouwen.

Programma

 • Beleving en rollen van mantelzorgers
 • Kennismaking met de systeemtheorie
 • Systeemdenken en communicatie
 • Introductie in het oplossingsgericht werken
 • Flowchart bij oplossingsgericht werken
 • Vaardigheden en tools voor de oplossingsgerichte coach
 • Coachingsprogramma Mantelkracht
 • Gespreksinstrumenten Zicht op mantelzorg, Samenspraak
 • Mantelzorgbeleid en lokaal samenwerken

Doelgroep

Al wie betrokken is bij het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers, zowel in de thuissituatie als in een residentiële setting, zoals bijvoorbeeld: sociaal  werkers, orthopedagogen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, zorgcoördinatoren, psychologen, stafmedewerkers, personeel uit mutualiteiten, woon-en zorgcentra, thuiszorgdiensten, …

Certificaat

Na afronding van de volledige navorming ontvang je een aanwezigheidsattest.

Data

De navorming bestaat uit vier vormingsdagen (totaal: 30 uur), telkens van 9 tot 17 uur. 

 • donderdag 14 januari 2021
 • donderdag 21 januari 2021
 • dinsdag 9 februari 2021
 • maandag 15 februari 2021
OPGELET! Data onder voorbehoud. In het kader van preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen deze nog wijzigen. Meer info en adviezen vind je op www.hogent.be/coronavirus en www.info-coronavirus.be.

Locatie

Campus Schoonmeersen, Gent 

Prijs

De kostprijs voor de vier dagen inclusief lunch en lesmateriaal is 480 euro. Ook het handboek Zorg voor mantelzorg is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven

Vragen?

navorming.mantelzorgcoaches@hogent.be

Maak kennis
met onze experts.

Maak kennis met onze experts

Chris Van Dam, praktijklector binnen de opleiding orthopedagogie van HOGENT en staflid van het Oplossingsgericht Centrum vzw. Chris heeft jarenlange ervaring als personal coach, teamcoach en is trainer in verschillende sectoren: geestelijke gezondheidszorg, jongerenwelzijn, ondersteuning van personen met een handicap/beperking, onderwijs,…

Nadine De Stercke, lector bij de opleiding Sociaal werk van HOGENT. Nadine heeft 20 jaar praktijkervaring binnen diverse settings waaronder OCMW Evergem en Bond Moyson.  Ze is relatie-en gezinstherapeute en volgde onder andere een vierjarige bijscholing over het systeemtheoretisch model.

Benedicte De Koker, lector en onderzoeker bij HOGENT, vakgroep Audiologie, Logopedie, Ergotherapie. Benedicte heeft ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek rond het thema mantelzorg en methodiekontwikkeling. Ze doctoreerde aan de Universiteit Antwerpen rond de situatie en beleving van mantelzorgers in Vlaanderen.  Ze is mede-auteur van het handboek 'Zorg voor mantelzorg', uitgegeven bij Van In (2018).