Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NAVORMING ONDERZOEKEND LEREN IN WERELDORIËNTATIE EN WISKUNDE

OPZET

Uit recent onderzoek blijkt dat leerlingen van de lagere school steeds minder goed scoren op wetenschappen (wereldoriëntatie). Vooral het toepassen van én creatief omgaan met kennis blijkt een groot struikelblok te zijn. Om kinderen daarin te trainen, moet je als leerkracht meer initiatief bij de leerling leggen, maar hen tegelijkertijd ook begeleiden in het werken naar de vooropgestelde lesdoelen. Tijdens deze opleiding maak je kennis met onderzoekend leren (inquiry-based education) als aanpak in lessen wiskunde en wereldoriëntatie. Bij deze aanpak gaan kinderen tewerk als echte onderzoekers; ze observeren, stellen vragen, formuleren hypothesen, experimenteren, presenteren resultaten, interpreteren,… Bij onderzoekend leren heb je als leerkracht een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom zetten we je tijdens deze navorming regelmatig zelf als ‘onderzoeker’ aan het werk. Zo raak je vertrouwd met de typische onderzoeksvaardigheden.

DOELGROEP

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs.

DATA VAN DE LESSEN

donderdag 16 januari, 13 februari, 27 maart en 8 mei 2014
13.30 - 16.30 uur

PROGRAMMA

Tijdens de sessies ga je als leraar zelf aan de slag als onderzoeker. Dit koppelen we telkens aan één of enkele aspecten van inquiry-based education: wat is de functie van de leraar tijdens onderzoekend leren, met welke vragen breng je de leerlingen tijdens hun onderzoek dichter bij hun doel, hoe ga je om met vragen waar je zelf niet kan op antwoorden, kan onderzoekend leren tegemoetkomen aan eindtermen, leerplannen en methodes…?
Tussen elke sessie voorzien we voldoende oefentijd om met onderzoekend leren in je eigen klaspraktijk aan de slag te gaan. Je ervaringen breng je mee naar een volgende sessie waar we terugkijken naar wat goed en minder goed lukte. Samen zoeken we naar oplossingen voor eventuele problemen die zich stelden.

PLAATS

HoGent - faculteit Mens en Welzijn - Campus Ledeganck - K.L. Ledeganckstraat 8 te 9000 Gent

CERTIFICAAT

Je ontvangt het attest “Navorming Onderzoekend Leren in Wereldoriëntatie en Wiskunde”.

PRIJS

€195,00 (syllabi incl.) 

INSCHRIJVEN

Mail uw persoonlijke en professionele contactgegevens inclusief adres naar lieve.maeseele@hogent.be.
Max. 12 deelnemers

CONTACTPERSOON

Lieve.maeseele@hogent.be