Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

NOTARIEEL BOEKHOUDEN

Afbeelding Notarieel boekhouden

Omschrijving

HOGENT organiseert terug een opleiding notarieel boekhouden gespreid over 6 avonden vanaf 21 januari 2019. Deze lessenreeks wil de deelnemer inzicht verschaffen in de techniek van het notarieel boekhouden, de wijze waarop akten en facturen boekhoudkundig verwerkt worden en de wijze waarop de boekhouding als beleidsinstrument kan gehanteerd worden. Daarbij wordt vertrokken van de reglementering waaraan de notaris onderworpen is m.b.t. het voeren van zijn boekhouding en het gebruik van het notarieel rekeningstelsel. Ook de reglementering van het toezicht en de controle op deze boekhouding komen aan bod.

Deelname is mogelijk met een basiskennis boekhouden. De lessenreeks maakt deel uit van het postgraduaat notarieel boekhouden dat gecertificeerd is door de Kamer van Notarissen. 

Aanwezigheidsattesten BIBF/IAB/Kamer van Notarissen.


Inhoud

 1. Reglementering
 2. Derdenrekeningen en kantoorrekeningen
 3. Bij te houden boeken
 4. Specifiek rekeningstelsel
 5. Aanleggen van provisies voor dossiers buiten authentieke akte
 6. Uitreiken van facturen ( aan particulieren en BTW- plichtigen) ( incl. doorrekenen van kosten)
 7. Boekhoudkundige verwerking verkopen (incl. verkoop van investeringen)
 8. Boekingen op niet-gerubriceerde cliëntenrekeningen: ontvangst van een voorschot vanwege de cliënt, ontstaan of verhogen van een vordering op de cliënt, ontstaan of verhogen van een schuld aan de cliënt, uitbetaling aan de cliënt
 9. Boekingen erelonen confraters
 10. Boekingen op gerubriceerde cliëntenrekeningen
 11. Aftrekbaarheid van BTW (specifieke gevallen)
 12. Boekhoudkundige verwerking van aktekosten, erelonen, registratie- en hypotheekrechten
 13. Resultaatbepaling en verwerking
 14. Periodieke- en jaarafsluiting
 15. De werking van R/C
 16. De kwartaalstaat en het beschikbaar saldo
 17. Kerncijfers
 18. De externe controle op de notariële boekhouding
Data

De lessen vinden telkens plaats op maandag van 18 uur tot 21.15 uur.

 • 21/01/2019 
 • 04/02/2019 
 • 18/02/2019 
 • 05/03/2019 
 • 18/03/2019
 • 01/04/2019

Locatie

HOGENT, campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent


Lesgever

Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor


Meer info

Carine Coppens

Deelnameprijs: 557 euro. KMO's kunnen via de KMO portefeuille een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen). Het HOGENT erkenningsnummer is DV.O101616.

Inschrijven kan online via https://webreg.hogent.be/.

Voor meer info en/of vragen kan je terecht bij Carine Coppens (carine.coppens@hogent.be).