Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

OPLEIDING OORSPRONG

Datum

Donderdag 1 februari 2018 (10.00 uur - 16.30 uur)

Locatie

Bezoekerscentrum Haven van Gent, Rigakaai in Gent.

Deelnameprijs

Gratis (maximum 2 deelnemers per firma)

Bij afwezigheid wordt er een no-show fee van 150 euro aangerekend. (annulatie is niet mogelijk).

De slides worden naar alle ingeschrevenen eind januari elektronisch toegezonden.

Lunch is niet inbegrepen.

Omschrijving

Oorsprong en de daartoe bestaande bewijzen zijn essentiële begrippen inzake het sluiten van internationale handelscontracten. Bij import genieten zendingen die vergezeld zijn van een preferentieel oorsprongsbewijs doorgaans van een gunstig invoertarief en is het aldus een  kostenverlagend element. Bij uitvoer is het voor een exporteur een interessante verkoopfactor ten behoeve van zijn klanten gevestigd in  derde landen.

In de voorbije jaren heeft de EU steeds meer nieuwe oorsprongsovereenkomsten gesloten, zoals recent nog het CETA-akkoord. De reglementering evolueert voortdurend, wordt alsmaar belangrijker en er zijn steeds nieuwe mogelijkheden voor de handel.

Tijdens dit seminarie wordt u wegwijs gemaakt doorheen het kluwen van regels, reglementeringen en mogelijkheden. Alle elementen zullen worden gedetailleerd met praktische voorbeelden.

Programma

  • Economische versus preferentiële oorsprong
  • Belang van preferentiële oorsprong
  • Basisregels van oorsprong
  • Diverse cumulatiemogelijkheden:

* bilaterale cumulatie

* cumulatie tussen de EU, EVA-landen, Balkanlanden, Turkije en Moldavië

* paneurmedcumulatie (met o.a. het certificaat EUR-MED)

* totale cumulatie

  • Leveranciersverklaring
  • De statuten toegelaten exporteur en geregistreerd exporteur (REX)
  • Praktische cases

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die met douane te maken heeft: medewerkers productiebedrijven en logistieke bedrijven, importeurs, exporteurs, expediteurs, douanevertegenwoordigers, lesgevers...

Lesgevers

Kerstien Celis, lector douane aan de HoGent
Josse Verbeken, adviseur bij de algemene administratie der douane en accijnzen

 

 

Vragen? Voor meer info en/of vragen kan je terecht bij Kerstien Celis (kerstien.celis@hogent.be).