Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

PROFESSIONALISERING FINANCIEEL MANAGEMENT IN DE SOCIALE ECONOMIE

Lerend netwerk ‘professionalisering financieel management in de sociale economie’

Dit lerend netwerk versterkt financieel verantwoordelijken in de sociale economie (algemene directie en financieel verantwoordelijken) bij diverse aspecten van financieel management.

Deze studiedag kwam tot stand vanuit socialeeconomie.be, (mede) gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie.

De studiedag wordt uitgevoerd door HoGent in samenwerking met Moore Stephens.

Waarom?

Sociale ondernemers staan voor een grote uitdaging: hun sociale én economische doelstellingen evenwichtig realiseren. Dat betekent minder subsidieafhankelijk worden en meer marktgerichte activiteiten ontwikkelen. Goed financieel management is daarin - meer dan ooit - cruciaal.

 • Weet je welke activiteit rendabel is of verlies maakt?
 • Welk inzicht heb je in de cijfers van jouw organisatie?
 • Beschik je over de juiste cijfers om investeringsbeslissingen te nemen?
 • En hoe verwerk je het subsidiërend kader en de economische activiteiten in een kostprijsberekening?

De juiste financiële indicatoren zijn noodzakelijk voor een goede kostprijsberekening. Ze vormen mede de basis voor onderbouwde keuzes.

Verloop lerend netwerk

Het lerend netwerk wordt ingevuld door de HoGent, in samenwerking met Moore Stephens:

 • Op maandag 23 januari 2017 (van 12u30 tot 16u30 in Gent) en maandag 30 januari 2017 (van 12u30 tot 16u30u in Leuven) trappen we af met een startevent.
 • Van februari tot april loopt er een vervolgtraject, in de vorm van een lerend netwerk. Hier werken de deelnemers verder aan de professionalisering van hun financieel management (o.a. via individuele screenings en de uitwerking van een rapporteringsmodel).
 • We ronden half mei af, met een collectief slotevent.

Inhoud

Aan de hand van spraakmakende praktijkgetuigenissen uit de sociale economie tonen wij:

 • hoe belangrijk financieel management is voor de duurzame ontwikkeling van je organisatie
 • hoe maatschappelijke return en financiële return complementair zijn om de continuïteit te borgen.
 • hoe je tot sterk financieel management kan komen

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.

 • Hoe kan ik de prestaties van mijn organisatie en haar activiteiten analyseren?
 • Wat zijn KPI’s (‘kritische performantie-indicatoren’), hoe selecteer ik juiste KPI’s en waarom zijn zij belangrijk voor de analyse van de resultaten en het nemen van beslissingen?
 • Hoe maak ik juiste strategische keuzes aan de hand van een kostencalculatie (voor- en nacalculatie)?
 • Hoe een eenvoudig en praktisch dashboard opzetten?
 • Wat zijn valkuilen en problemen
 • Hoe ga ik om met managementinformatiesystemen en rapporteringstools?

Inschrijving

Inschrijven kan via het onderstaand inschrijvingsformulier, uiterlijk op 16 januari 2017 voor de sessie in Gent en 23 januari 2017 voor de sessie in Leuven .

Deelnameprijs: gratis.

Voor meer info en/of vragen kan u terecht bij Carine Coppens (carine.coppens@hogent.be).