Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STUDIEDAG "COMMUNICATIEDREMPELS BIJ ANDERSTALIGE DIABETICI IN GENT"

 

Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici in Gent: hefbomen om therapietrouw te verbeteren

Studiedag 13 februari 2019

Beschrijving

Diabetes is een chronische ziekte met een complexe behandeling. Communicatieve en culturele drempels staan de therapietrouw van anderstalige diabetici geregeld in de weg. In de onderzoekslijn ‘Taal en Zorg’ bracht de vakgroep Talen deze drempels reeds in kaart. Op deze studiedag komen verschillende gastsprekers vanuit hun expertise de struikelblokken belichten, en brengen oplossingen naar voor om die te kunnen overbruggen en de therapietrouw te bevorderen. We sluiten de voormiddag af met een netwerklunch.

Programma

  • 8h30: Onthaal + koffie
  • 9h: Welkom (Jan Schelstraete, decaan Faculteit Bedrijf en Organisatie HOGENT)
  • 9h15: Introductie programma (Jolien Smet en Pablo Decock, vakgroep Talen HOGENT)
  • 9h15-10h15: Marjan Mensinga (Pharos Nederland) - ‘Laaggeletterd en diabetes’, wat kan de hulpverlener doen?
  • 10h15-11h: Antoon Cox (KU Leuven/King’s College London) – Oorzaken van miscommunicatie in meertalige consultaties
  • 11h-11h30: Pauze
  • 11h30-12h15: Abdellatif Riffi (huisarts Mechelen) – Cultuursensitieve diabeteseducatie
  • 12h15-12h30: Vragenronde / Afsluiting
  • 12h30-13h30: Netwerklunch (D-gebouw)

Doelgroep

Artsen, diabeteseducatoren, diëtisten, verpleegkundigen, hulpverleners, docenten, studenten, onderzoekers, beleidsmedewerkers, en iedereen die in aanraking komt met anderstalige diabetici.

 

Experten

Marjan Mensinga studeerde in 1983 af als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Later behaalde zij een diploma in de Culturele Antropologie en nietwesterse sociologie (Vrije Universiteit Amsterdam) en volgde zij een opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
Sinds 2002 is zij werkzaam voor het Nederlandse expertisecentrum Pharos als trainer/adviseur (20 uur per week). Daarnaast werkt ze als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Indigo Midden Nederland/Utrecht en praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) in een huisartsenpraktijk in Zeist. Als trainer heeft zij de volgende aandachtsgebieden: gezondheidsvaardigheden, cultuursensitieve zorg en ziektebeleving in andere culturen.

Antoon Cox is postdoctoraal onderzoeker en doceert Spaans tolken en vertalen aan de KU Leuven. Hij is ook lid van het Brussels Institute of Applied Linguistics van de Vrije Universiteit Brussel en visiting scholar aan de School of Medical Education van King’s College London.

Zijn onderzoek richt zich op interpersoonlijke communicatie in stressvolle meertalige contexten zoals de dienst spoedgevallen en opvangcentra voor asielzoekers. Antoon is auteur en medeauteur van artikels in onder andere Patient Education and Counselling (2017), Monti (2015) en New Voices in Translation studies (2015). Antoon is ook betrokken bij de training van sociaal tolken.

Dr. Abdellatif Riffi studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft gewerkt als spoedarts in Vilvoorde en is nu huisarts in huisartsenpraktijk Hanswijk in Mechelen. Hij is tevens secretaris van VAMOS – Vlaamse Artsen van Marokkaanse Origine en solidariteit, een vereniging van een zestigtal Vlaams-Marokkaanse artsen die onder meer studiedagen over gezondheid en solidariteitsacties voor vluchtelingen organiseert. Bovendien is hij lezinghouder aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij in samenwerking met integratiecentrum Foyer Brussel een onderzoek heeft gevoerd naar cultuursensitieve diabeteseducatie bij allochtone patiënten.

 

Data

Woensdag 13 februari 2019


Locatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

15 euro (studiedag + netwerklunch)
Studenten kunnen gratis deelnemen.

Inschrijven kan via deze link.