Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

Afbeelding Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof voor het postgraduaat bouwmanagement

Wat is het?

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.
De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Bron: www.werk.belgie.be

Algemene informatie over het educatief verlof kan je vinden op volgende sites

Heb ik recht op educatief verlof als ik deze opleiding volg?

Ja, je hebt recht op educatief verlof als je deeltijds (onder bepaalde voorwaarden) of voltijds werknemer bent in de privésector.

Dit postgraduaat is erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Op hoeveel uren heb ik recht?

Het postgraduaat bestaat uit 4 te volgen modules, nl. ‘Financieel management’, ‘People management, ‘Juridisch management’ en ‘Projectmanagement’. Deze modules worden gespreid over 2 semesters en bestaan uit 5 lesdagen van 8 uren.

Je hebt recht op educatief verlof gelijk aan het aantal georganiseerde contactmomenten voor de modules waarvoor je inschrijft, met een minimum van 32 contacturen per academiejaar.

Aangezien elk van de genoemde modules 40 contact- of lesuren omvat (1 lesdag van 8 uren gedurende 5 lesblokken gespreid in een semester) voldoe je bij inschrijving voor een van deze modules aan de voorwaarde van het minimum aantal contacturen.
Schrijf je bv. in voor 1 module in het 1ste én 1 module in het 2de semester, dan heb je recht op 2 x 40 uren verlof.

Het jaarlijkse plafond in uren educatief verlof voor deze beroepsopleiding is 100 uren. Hoe werkt het?

Educatief verlof op basis van contactmomenten

Bij het systeem met contactmomenten word je geacht om AANWEZIG te zijn op de georganiseerde contact- of lesmomenten van de ingeschreven modules. Je laat je aanwezigheid telkens registreren door de lesgever.

Je houdt de aan- en afwezigheden zorgvuldig bij en je verantwoordt afwezigheden met gewettigde attesten (medisch – of werkgeversattest). Je hebt recht op 10 % ongewettigde afwezigheid per semester.

Een wijziging (schrapping van een module, extra inschrijving van een module) in je studieprogramma kan mogelijks gevolgen hebben voor de berekening van je educatief verlof!

Welke stappen moet ik ondernemen om educatief verlof aan te vragen?

Je informeert eerst bij je werkgever en bespreekt je aanvraag van educatief verlof.

Wanneer en hoe vraag ik educatief verlof aan?

Je doet je aanvraag bij voorkeur bij de start van de opleiding (begin academiejaar). Je kan ook een aanvraag doen voor educatief verlof bij een inschrijving in het 2de semester (februari) van een academiejaar.

Een aanvraag hernieuw je ook JAARLIJKS.

Je stuurt een mail met je aanvraag voor educatief verlof naar de contactpersoon voor bouwmanagement, mevrouw Ann Bauwens, ann.bauwens@hogent.be .

  • Schrijf je in vóór aanvang van of bij de start van het academiejaar?
    Jouw inschrijving voor Betaald Educatief Verlof moet ten laatste op 31 oktober ingediend zijn bij je werkgever.
  • Schrijf je in na 31 oktober?
    Jouw inschrijving voor Betaald Educatief Verlof moet ten laatste 15 dagen na je inschrijvingsdatum ingediend zijn bij je werkgever.
  • Schrijf je in bij aanvang van het 2de semester?
    Jouw inschrijving voor Betaald Educatief Verlof moet ten laatste 15 dagen na je inschrijvingsdatum ingediend zijn bij je werkgever.

Welke documenten ontvang ik voor educatief verlof?

Na het indienen van je aanvraag BEV ontvang je per post op je thuisadres een gestempeld document ‘Attest van regelmatige inschrijving’. Je bezorgt het document zo snel mogelijk aan je werkgever.

Je houdt gedurende je studie je aan- en afwezigheden bij op daartoe voorziene formulieren. Deze formulieren worden ter beschikking gesteld via het elektronisch platform in de chamilocursus ‘Postgraduaat bouwmanagement > tool Documenten > link betaald educatief verlof’.
Je kan een of meerdere formulieren downloaden en afdrukken.

Op het einde van elk semester bezorg je alle originele aanwezigheidsformulieren, samen met eventuele gewettigde attesten, aan de contactpersoon voor BEV.
Je wordt hiervoor tijdig verwittigd via mail.

In de loop van de 1ste en/of 2de examenperiode bezorgt de contactpersoon jou een ‘attest van nauwgezetheid’ met de vermelding van je aan- en afwezigheden voor het respectieve semester.

Heb je nog vragen over educatief verlof?

Wend je hiervoor tot de contactpersoon voor BEV – Postgraduaat Bouwmanagement, mevrouw Ann Bauwens, ann.bauwens@hogent.be, tel. 092432228.

Wij doen ons uiterste best om je snel een antwoord te geven op al je vragen!