Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

Afbeelding Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof voor het postgraduaat digitale marketing

Wat is het?

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.
De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Bron: www.werk.belgie.be

Algemene informatie over het educatief verlof kan je vinden op volgende sites

Heb ik recht op educatief verlof als ik deze opleiding volg?

Ja, je hebt recht op educatief verlof als je deeltijds (onder bepaalde voorwaarden) of voltijds werknemer bent in de privésector. Dit postgraduaat is erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Op hoeveel uren heb ik recht?

Het postgraduaat bestaat uit 4 te volgen modules. Deze modules worden gespreid over 2 semesters en bestaan uit 25 lesavonden van 3 uren.

Je hebt recht op 75 uren educatief verlof wanneer je je inschrijft voor het volledige postgraduaat. 

Het jaarlijkse plafond in uren educatief verlof voor deze beroepsopleiding is 100 uren. Welk systeem kies ik dan best?

Educatief verlof op basis van contactmomenten

Bij het systeem met contactmomenten word je geacht om AANWEZIG te zijn op de georganiseerde contact- of lesmomenten van de ingeschreven modules. Je laat je aanwezigheid telkens registreren door de lesgever.

Je verantwoordt afwezigheden met gewettigde attesten (medisch – of werkgeversattest). Je hebt recht op 10% ongewettigde afwezigheid per semester.

Een wijziging (schrapping van een module, extra inschrijving van een module) in je studieprogramma kan mogelijks gevolgen hebben voor de berekening van je educatief verlof!

Welke stappen moet ik ondernemen om educatief verlof aan te vragen?

Je informeert eerst bij je werkgever en bespreekt je aanvraag van educatief verlof.

Wanneer en hoe vraag ik educatief verlof aan?

Je doet je aanvraag bij de start van de opleiding (begin academiejaar).

Je stuurt een mail met je aanvraag voor educatief verlof naar de medecoördinator van het postgraduaat digitale marketing, Carolien Molem (carolien.molem@hogent.be).

  • Schrijf je in vóór aanvang van of bij de start van het academiejaar?
    Jouw inschrijving voor Betaald Educatief Verlof moet ten laatste op 31 oktober ingediend zijn bij je werkgever.

Welke documenten ontvang ik voor educatief verlof?

Na het indienen van je aanvraag BEV ontvang je per post op je thuisadres een gestempeld document ‘Attest van regelmatige inschrijving’. Je bezorgt het document zo snel mogelijk aan je werkgever.

De coördinator van de opleiding houdt gedurende je studie je aan- en afwezigheden bij op daartoe voorziene formulieren.

Aan het einde van de 2e en 4e module bezorgt de contactpersoon jou een ‘attest van nauwgezetheid’ met de vermelding van je aan- en afwezigheden voor het respectieve semester.

Heb je nog vragen over educatief verlof?

Wend je hiervoor tot de contactpersoon voor BEV - digitale marketing, mevrouw Carolien Molem (carolien.molem@hogent.be).

Wij doen ons uiterste best om je snel een antwoord te geven op al je vragen!