Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Competenties

Het postgraduaat notarieel boekhouden focust op de volgende competenties:

 • grondige kennis van de financiële rapportering van de notariële activiteiten
 • inzicht in de boekhoudkundige verwerking van investeringen, financieringsstromen en de aankoop-, verkoop- en de personeelscyclus
 • praktische kennis van de resultaatbepaling en de resultaatverwerking
 • correcte behandeling van de periodieke jaarafsluiting
 • inzicht in de werking van de rekeningcourant en de kwartaalstaat
 • grondige kennis van de financiële verwerking van provisierekeningen, derdenrekeningen en kantoorrekeningen
 • het correct uitreiken van facturen
 • het correct en efficiënt boeken van niet-gerubriceerde cliëntenrekeningen, dubieuze debiteuren en erelonen van confraters
 • het boekhoudkundig verwerken van aktekosten, erelonen, registratieen hypotheekrechten
 • praktische kennis van het notarieel btw-recht
 • handelen in overeenstemming met de wettelijke en deontologische plichtenleer die op het notariaat van toepassing is
 • inzicht in het notarieel vastgoedrecht, vennootschapsrecht en familierecht
 • efficiënt aan de slag gaan met gespecialiseerde notariële boekhoudsoftware