Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

OMGAAN MET KINDEREN EN JONGEREN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK

Aan de hand van een aantal modulair opgebouwde opleidingsonderdelen verwerven de cursisten zowel een theoretisch als een praktisch inzicht in de verschillende aspecten van de omgang met kinderen en jongeren met verschillende psychiatrische ziektebeelden. De opleiding besteedt o.a. aandacht aan verschillende theoretische kaders (achtergrond van belangrijke ziektebeelden, systeemtherapeutische, gedragstherapeutische en cliëntgerichte visie,…), beïnvloedende aspecten vanuit de eigenheid van de hulpverlener, juridische aspecten, werkveldbezoeken…
Op die manier worden professionele hulpverleners gevormd die kinderen en jongeren een antwoord kunnen bieden bij hun specifieke hulpvraag. Er wordt via casusbesprekingen rekening gehouden met de context van de eigen organisatie.

Het postgraduaat is verspreid over 2 academiejaren, met vier verschillende instapmogelijkheden (per module).
Aan de hand van verdiepende methodieken, specifieke kaders, gastsprekers en werkveldbezoeken wordt zowel theoretische als praktische kennis uitgediept in kleine groep.

Omwille van de werkvormen die worden gehanteerd, is er een maximum van 25 deelnemers per module vastgelegd.  
De frequentie is ongeveer 1 donderdag per maand, met 1 extra verplichte studiedag (niet inbegrepen) per 2 modules

OPLEIDINGSONDERDELEN

Hulpvraag en werkveld - 4 stp
Visie en werkveld - 5 stp
Visie en hulpverlener - 6 stp
Hulpvraag en hulpverlener - 7 stp

DATA 2017-2018

12/10/2017
02/11/2017
16/11/2017
14/12/2017
25/01/2018
15/02/2018
15/03/2018
29/03/2018
19/04/2018
17/05/2018
(+ 1 extra verplichte studiedag, dit wordt later meegedeeld)

Getuigschrift postgraduaat omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Hogeschool Gent
Campus Schoonmeersen
Gebouw B
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
telkens van 9u tot 16u

 

Betaald educatief verlof, opleidingscheques en KMOportefeuille

 • Betaald Educatief Verlof  http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536
 • Opleidingscheques https://www.vdab.be/opleidingscheques/
  Belangrijke wijzigingen vanaf 1/3/2015!
  De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt. Ben je hooggeschoold, dan kom je vanaf 1/3/2015 enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie. Informeer bij de VDAB of je in aanmerking komt voor opleidingscheques en indien je in aanmerking komt, kan je ze op het studentensecretariaat binnenbrengen.
 • KMO portefeuille http://www.vlaio.be/nieuws/een-vernieuwd-ondersteuningsbeleid-voor-kmo%E2%80%99s-een-vereenvoudigde-kmo-portefeuille
  Belangrijke wijziging vanaf 01/04/2016!
  Op 1 april 2016 zullen er twee subsidie-instrumenten zijn: een brede, vereenvoudigde kmo-portefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s en de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €1370,00.

Prijs per module (totaalprijs eerste jaar is 884,40 euro):
- module Hulpvraag en werkveld (sem 1): 448,40 euro
- module Visie en werkveld (sem 2): 436 euro.
Heidi Robersscheuten
heidi.robersscheuten@hogent.be

Coördinatie postgraduaat: inge.vanerum@hogent.be

Er wordt in 2017-2018 geen nieuwe cyclus van het postgraduaat “Omgaan met kinderen en jongeren met psychische problemen” opgestart. Het 2de jaar van de cyclus die vorig jaar werd opgestart vindt wél plaats. Geïnteresseerden kunnen wel via een creditcontract deelnemen aan de modules “Hulpvraag en werkveld” en/of “Visie en werkveld”. Slagen voor deze module(s) geeft aanleiding tot het behalen van een creditbewijs maar kan geen aanleiding geven tot het behalen van het postgraduaatsgetuigschrift.
Voor meer informatie kan u terecht bij heidi.robersscheuten@hogent.be

Eerste inschrijving?

Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de Hogeschool Gent?

 • STAP 1 Registreer je online
 • STAP 2 Jouw studieprogramma samenstellen
  Let wel, dit is pas mogelijk vanaf maandag 19 juni. Indien jouw registratie gebeurde vóór 19 juni zal je pas na 19 juni STAP 2 kunnen afwerken. We sturen je hiervoor nog een herinneringsmail.
 • STAP 3 Je inschrijving is pas definitief nadat je een mail hebt verstuurd naar het studentensecretariaat van de opleiding fmw.studadmin.soag@hogent.be met de nodige documenten in bijlage (zie verder). Persoonlijk aanmelden is niet nodig.

Hoe, waar en wanneer?

Voor inschrijvingen en de exacte kostprijs richt je tot het studentensecretariaat van de HoGent faculteit Mens en Welzijn.
Je krijgt na inschrijving per mail een factuur per post.
Bij facturatie aan derden: je voegt een bestelbon toe, opgemaakt door jouw werkgever. Dit is VERPLICHT te mailen naar het studentensecretariaat bij de inschrijvingsmail.
Nodige documenten
Stuur een mail naar bovenstaand e-mail adres waarin je bevestigt dat je de webregistratie voltooid hebt. Graag een scan in bijlage van:

 • identiteitskaart/verblijfsvergunning (indien u niet de Belgische nationaliteit heeft): voor- en achterzijde en pasfoto in jpeg-formaat
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger onderwijs
 • bij facturatie aan derden: een bestelbon van de werkgever (indien het studiegeld van de opleiding aan de werkgever gefactureerd moet worden)

Eerder al ingeschreven?

Ben je ooit al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen.

 • Als je ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je via e-mail een herinschrijvingsaanvraag samen met een studieprogramma-aanvraag.
 •  Was je daarvoor al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Neem dan contact op met je studentensecretariaat.