Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

FACULTEIT BEDRIJF EN ORGANISATIE

Afbeelding Faculteit Bedrijf en Organisatie

Verkorte trajecten

Voor sommige opleidingen is het mogelijk om met een verkort traject een bijkomend diploma te verwerven. Je eerder behaalde diploma maakt dat je een beperkt opleidingsprogramma kan volgen.

Een extra bachelor bedrijfsmanagement

Wie reeds een diploma bachelor bedrijfsmanagement heeft, kan ervoor kiezen om zijn kansen op de arbeidsmarkt nog te verbreden door een tweede bachelordiploma Bedrijfsmanagement te behalen met studieomvangvermindering (SV). Alle gemeenschappelijke vakken vallen weg en je verwerft de specifiek beroepsgerichte competenties van je afstudeerrichting naar keuze. Meer info.

Van vastgoed naar bedrijfsmanagement - financie- en verzekeringswezen

Heb je reeds een bachelordiploma Vastgoed (afstudeerrichting vastgoed) aan HOGENT behaald dan kom je in aanmerking voor het verkort traject van financie- en verzekeringswezen (1 jaar). Studenten die elders een diploma vastgoed behaalden, kunnen een aanvraag indienen bij de studietrajectbegeleiders.

Van management assistant naar bedrijfsmanagement - marketing

Heb je reeds een bachelordiploma office management (afstudeerrichting management assistant) aan HOGENT behaald dan kom je in aanmerking voor het verkort traject van marketing (2 jaar). Studenten die elders een diploma office management behaalden, kunnen een aanvraag indienen bij de studietrajectbegeleiders.

Van bedrijfsmanagement naar vastgoed 

Heb je een diploma bedrijfsmanagement in de hand, dan kan je in een verkort programma een bachelordiploma vastgoed behalen aan de faculteit Natuur en Techniek van HOGENT. De omvang van het  programma wordt bepaald door de afstudeerrichting die je volgde in de bachelor bedrijfsmanagement.

Van office management naar medical management assistant

(Bijna) afgestudeerd als office manager aan een Vlaamse hogeschool die de professionele bachelor office management aanbiedt? Nog geen zin om het werkveld in te duiken? Wel veel goesting en drive om gedurende één jaar in dagonderwijs jezelf onder te dompelen in de medische wereld en op die manier niet één maar twee professionele bachelor diploma’s binnen te halen? Dan ben je bij HoGent aan het juiste adres. In de onderstaande tabel vind je meer info over de precieze opleidingsonderdelen, de timing en het aantal studiepunten. Geïntrigeerd? Neem dan contact op met de trajectbegeleider voor eventuele vragen of opmerkingen.

Opgelet: wie uit een andere instelling dan HOGENT komt, dient nog steeds een individueel dossier in te dienen voor het verkrijgen van eventuele vrijstellingen.

Opleidingsonderdelen semester studiepunten
Medische terminologie 1 1 5
Medische terminologie 2 1 3
Anatomie en fysiologie 1 1 3
Anatomie en fysiologie 2 1 3
Pathologie 1 6
Farmacologie 1 3
Structuur van de gezondheidszorg 2 4
Gezondheidszorg en EHBO 2 3
Medische registratie 1 3
Professionele ontwikkeling: stage (werkveld) 2 20
TOTAAL   53
 
Inschrijven

Alle info over inschrijven aan HOGENT
vind je via onderstaande link

Inschrijven

 
Contact

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

Contactgegevens


OPGELET
Het is niet omdat een bepaald diploma niet opgenomen is dat er geen mogelijkheid is tot het volgen van verkorte trajecten. Contacteer voor meer informatie de studietrajectbegeleider van de opleiding waarin je interesse hebt.

De inhoud en studieomvang van deze verkorte trajecten blijft onder voorbehoud van goedkeuring door HOGENT.
De minimale studieduur zoals hierboven opgegeven, houdt geen rekening met eventuele overlappingen en is afhankelijk van de lesroosters per semester. De minimale studieduur is van toepassing voor een inschrijving bij het begin van het academiejaar. Bij een instap in het tweede semester kan de minimale studieduur langer zijn. Sommige verkorte trajecten zijn niet toegankelijk bij een instap in het tweede semester.