Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

FACULTEIT MENS EN WELZIJN

Verder studeren

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog verder studeren aan onze faculteit Mens en Welzijn, dan kan je in het overzicht hieronder nagaan welke vervolgopleidingen met jouw diploma toegankelijk zijn, hoeveel studiepunten je nog moet afleggen en wat de minimale studieduur is. Klik eerst op het verkorte traject van je keuze en vervolgens op een diploma in de linkerkolom voor uitgebreider informatie met onder meer de nog te volgen opleidingsonderdelen en een voorstel van semesterverdeling.

Overzicht van de verkorte trajecten en inschrijvingsmodaliteiten

 1. Verkort traject PBA in het sociaal werk
 2. Verkort traject PBA in de orthopedagogie
 3. Verkort traject PBA in het onderwijs: kleuteronderwijs
 4. Verkort traject PBA in het onderwijs: lager onderwijs
 5. Verkort traject PBA in het onderwijs: secundair onderwijs
 6. Verkort traject PBA in de ergotherapie
 7. Verkort traject PBA in de logopedie en de audiologie
 8. Verkort traject PBA in de biomedische laboratoriumtechnologie
 9. Verkort traject PBA in de medische laboratoriumtechnologie voor het werkveld
 10. Verkort traject PBA in de voedings- en dieetkunde
 11. Verkort traject PBA in de verpleegkunde

Belangrijke opmerkingen

 • De minimale studieduur en semesterverdeling houdt geen rekening met eventuele lesroostermatige overlappingen en is afhankelijk van de lesroosters per semester.
 • De minimale studieduur is van toepassing voor een inschrijving bij het begin van het academiejaar. Bij een instap is het tweede semester kan de minimale studieduur langer zijn.
 • Meer informatie over de inhoud, doelstellingen, evaluatievorm… van elk opleidingsonderdeel vind je op http://ects.hogent.be
 • De inhoud en studieomvang van deze verkorte trajecten blijft onder voorbehoud tot goedkeuring door de beslissingsorganen van de HoGent.
 • Gebruikte afkortingen: PBA = professionele bacheloropleiding; HBO5= hoger beroepsonderwijs niveau 5; MA = master; ABA = academische bacheloropleiding; SLO = specifieke lerarenopleiding; AO = afstandsonderwijs

Inschrijvingsmodaliteiten en praktische informatie over de verkorte trajecten 

 • Inschrijven kan vanaf 28 juni 2017 door je persoonlijk aan te melden op het inschrijvingspunt op de campus Schoonmeersen, gebouw B.
   
 • Was je nog nooit HoGent-student, dan kan je thuis al de webregistratie in orde brengen via http://webreg.hogent.be. Dankzij de online registratie versnel je de inschrijvingsprocedure. Je moet je daarna wel nog steeds persoonlijk aanmelden op het inschrijvingspunt van de campus Schoonmeersen, gebouw B, om je inschrijving te vervolledigen. (Meer informatie bij eerste inschrijving vind je hier.)

 • Was je wel al ooit ingeschreven aan de HoGent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen. Je kan meteen langskomen op het inschrijvingspunt.

 • Heb je nog vragen, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Hun contactgegevens vind je hier.

 

Contactgegevens

 
Inschrijven

Alle info over inschrijven aan de HoGent vind je via onderstaande link

Inschrijven

 
Contact

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding.

Contactgegevens


OPGELET
Het is niet omdat een bepaald diploma niet opgenomen is dat er geen mogelijkheid is tot het volgen van verkorte trajecten. Contacteer voor meer informatie de studietrajectbegeleider van de opleiding waarin je interesse hebt.

De inhoud en studieomvang van deze verkorte trajecten blijft onder voorbehoud van goedkeuring door de HoGent.
De minimale studieduur zoals hierboven opgegeven, houdt geen rekening met eventuele overlappingen en is afhankelijk van de lesroosters per semester. De minimale studieduur is van toepassing voor een inschrijving bij het begin van het academiejaar. Bij een instap in het tweede semester kan de minimale studieduur langer zijn.