Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INRICHTINGSORGAAN

Voorzitter

Paul Van Cauwenberge

Algemeen directeur

Koen Goethals

Regeringscommissaris

Yannick De Clercq

Secretaris

John Alleman

Bestuurlijke geleding

 • Elke Decruynaere 
  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent (ondervoorzitter van het inrichtingsorgaan)
 • David Walgraeve
  COO Horecamaker
 • Bart De Schutter
  Voorzitter Erasmushogeschool Brussel
 • Geert De Soete
  Gewoon hoogleraar, faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, UGent
 • Karlien  Erregat 
  Adjunct-provinciaal directeur UNIZO Oost-Vlaanderen
 • Meryem Kanmaz 
  Politicoloog - Freelance consultant
 • Katrien  Laporte 
  Directeur Design museum Gent
 • Kurt Moens
  Eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen
 • Daan Schalck 
  Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Gent nv
 • Hilde Schuddinck 
  Manager Accountwerking en Jong Ondernemerschap Voka
 • Filip Van Laecke
  Raadslid Provincie Oost-Vlaanderen
 • Inge Van Trimpont 
  Directeur Permanente Ondersteuningscel voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Jeroen  Vanden Berghe 
  Logistiek beheerder Universiteit Gent

Personeelsgeleding

 • Catherine De Roo
  Hoofdlector Franse taal en communicatie, Spaanse taal en communicatie, vakgroep Talen
 • Wim De Temmerman
  Lector kunstfilosofie, vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk - Decaan School of Arts
 • Vera Van Hove
  Hoofdlector orthopedagogie, vakgroep Orthopedagogiek
 • Mieke Paelinck
  Lector vastgoed / ruimtelijke ontwikkeling, vakgroep Makelaardij en Landmeten -Vakgroepvoorzitter
 • Jan Schelstraete
  Hoofdlector Engelse taal en communicatie / Nederlandse taal en communicatie, vakgroep Talen - Decaan faculteit Bedrijf en Organisatie
 • Maaike Teirlinck
  Diensthoofd Communicatie
 • Hugo Uvin
  Stafmedewerker Werkplekbeheer - Vakbondsafgevaardigde
 • Bram Vlaeminck
  Lector medisch-sociale wetenschappen, vakgroep Verpleegkunde

Studentengeleding

 • Bieke Baete
  Student van de bacheloropleiding in de orthopedagogie
 • Hans De Boeck
  Student van de bacheloropleiding in het sociaal werk
 • Cedric Peeters
  Student van de bacheloropleiding in het bedrijfsmanagement - rechtspraktijk