Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DIVERSITEITSBELEID PERSONEEL

Afbeelding diversiteitsbeleid personeel

voor wie?

Het diversiteitsbeleid voor het personeel van de Hogeschool Gent is gericht op de hele personeelsgroep. Acties zijn niet gericht op een bepaalde groep of groepen, maar worden gevoerd in het kader van een geïntegreerd, kwaliteitsvol en duurzaam beleid ten behoeve van elk individueel personeelslid en de gehele organisatie.

wat willen we bereiken?

  • een werkklimaat waarin iedereen zich vrij voelt, begrip en respect ontvang en zich beschermd weet
  • mogelijkheid om via innovatie en creativiteit andere, nieuwe, ideeën en inzichten te creëren
  • erkenning van ieders vaardigheden en competenties