Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DIVERSITEITSBELEID

Afbeelding diversiteitsbeleid

Missie

Diversiteitsbeleid betekent voor de Hogeschool Gent het (h)erkennen en aanvaarden van de unieke kwaliteiten en eigenschappen van alle studenten en personeelsleden en het bieden van mogelijkheden om die succesvol in te schakelen en te laten renderen. De Hogeschool Gent wil talenten optimaal benutten door een structureel, inclusief diversiteitsbeleid te voeren. 

Diversiteitsbeleid voor studenten

De Hogeschool Gent wil al haar studenten de kans geven om hun talenten te ontplooien door het voeren van een structureel, inclusief diversiteitsbeleid dat ingebed is in het algemene in-, door- en uitstroombeleid.

Oog voor struikelblokken

Tegelijkertijd heeft de Hogeschool Gent extra aandacht voor pedagogisch-didactische struikelblokken die studenten zouden kunnen hinderen bij hun in-, door- en uitstroomtraject. Deze struikelblokken komen voort uit een wisselwerking tussen persoonskenmerken, de sociale omgeving en de onderwijsomgeving, en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met socio-economische status, taalvaardigheden en andere startcompetenties, functiebeperking, gender, interculturaliteit.

Design for all

De Hogeschool Gent zet zowel in op het versterken van persoonskenmerken, als op het systematisch organiseren van het onderwijs en de onderwijsomgeving volgens het principe  van design for all. Hierbij worden het onderwijs en de onderwijsomgeving niet afgestemd op de modale student, maar op een groep potentiële studenten die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt.

Voortdurende afstemming

De Hogeschool Gent wil studenten ondersteunen bij het (waar)maken van een adequate en gemotiveerde studiekeuze op basis van een realistische inschatting van de eigen competenties, talenten en interesses enerzijds, en van de verwachte en beoogde competenties van de verschillende opleidingen anderzijds.

Diversiteitsplan personeel

De Hogeschool Gent kiest bewust voor een diversiteitsbeleid en heeft daarbij een duidelijk doel voor ogen: vanuit de intentieverklaring diversiteitsacties voor het personeel voeren, opvolgen, evalueren en communiceren.